Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Jordemoder

jordemoderuddannelse
 
Jordemoderuddannelsen
 

Jordemoderuddannelsens opbygning

Jordemoderuddannelsen er en uddannelse på tre et halvt år, der består af 50 procent teoretisk undervisning, der afvikles på Jordemoderuddannelsen i Esbjerg, og 50 procent klinisk undervisning, der afvikles på sygehuse og Jordemodercentre i Region Syddanmark og på Sjælland.


Uddannelsen er opbygget af syv semestre á 21 ugers varighed. Der er en kortere (uge 5) eller længere pause (uge 27-34) imellem semestrene. 


Uddannelsen begynder med teoretisk undervisning på Jordemoderuddannelsen i Esbjerg, og den afsluttes samme sted med udarbejdelse af et bachelorprojekt og en mundtlig bacheloreksamen.


Fordeling af kliniske uddannelsespladser på Fyn

Fyn tilbyder klinisk uddannelse til 9 nye jordemoderstuderende to gange årligt.

 • Alle jordemoderstuderende kommer i 3 dages observationspraktik på 1. semester. Der planlægges så vidt muligt vagter i både Svendborg og Odense.
   
 • Alle jordemoderstuderende afvikler 2. semester på Svendborg Sygehus. På dette semester er der fokus på ukompliceret graviditet, fødsel og barsel. Perioden strækker sig over 21 uger. At der er 9 jordemoderstuderende ad gange kræver stor fleksibilitet i vagterne, derfor kommer alle jordemoderstuderende på fødegangen i Odense i en samlet periode på 2 uger.
   
 • Alle jordemoderstuderende tilbydes klinisk uddannelse på Odense Universitetshospital på 4. og 6. semester 
  • 4. semester har fokus på kompliceret graviditet, fødsel, barsel og gynækologi og strækker sig over 21 uger.
    
  • 6. semester har fokus på egen handlekompetence og tværfagligt samarbejde omkring både ukompliceret og kompliceret graviditet, fødsel og barsel, og strækker sig over 21 uger.

Det betyder, at der er 27 jordemoderstuderende ad gangen i klinisk uddannelse på OUH Odense og Svendborg.
 
Studiemiljø
 Vi tilbyder et godt socialt studiemiljø:

 • I kraft af det store antal studerende på forskellige moduler.
 • Planlagte undervisningsdage, blandt andet med tid til samvær.
 • Mulighed for fælles frokost for alle studerende én gang om ugen.
 • Meget velfungerende tværfagligt samarbejde.
 • Meget veltilrettelagt, velbeskrevet og velfungerende klinisk uddannelse, som er udviklet med baggrund i mangeårig erfaring som klinisk uddannelsessted.
   

Særlige forhold

 • Studietiden fordeles over alle typer af vagter på alle dage.
 • Jordemoderstuderende har et gennemsnitlig workload på 40 timer ugentlig, hvoraf minimum 30 timer om ugen er med brugerkontakt.
 • Vaccine mod hepatitis tilbydes.
 • Fodtøj betales af den studerende.
 • STAN-kursus og certificering tilbydes.
 • Vagtværelse tilbydes ikke – dvs. overnatning ikke mulig på Odense Universitetshospital.
 • Billige værelser eller overnatning i fælles vagtværelse tilbydes på Svendborg Sygehus.
   
 
Kontakt
 

Uddannelsesansvarlig jordemoder Svendborg:

UDA Kirsten Østergaard

Kirsten Østergård                                           
Telefon 6320 2777

Uddannelsesansvarlige jordemødre Odense:

UDA Hanne Vølund

Hanne Vølund
Telefon 6541 2314
 

UDA Helle Lindskjold

Helle Lindskjold Bendtsen
Telefon 6541 2314                                          
 

 

   

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret: 30-08-2017 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring