Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Om afdelingen

Afdelingen´s  primære målgruppe er medicinske, kirurgiske og fødende patienter fra Ærø.

Sengeafsnittet modtager døgnet rundt både akutte og planlagte patienter til indlæggelse.

 • Patienter med medicinske sygdomme
 • Patienter med kirurgiske sygdomme
 • Akut syge børn
 • Patienter, der indlægges akut og overflyttes til specialafdeling i Svendborg eller på Odense Universitetshospital
 • Terminale patienter til pleje og lindrende behandling
 • Akutte psykiatriske patienter
   

Modtagelse, ambulatorium er integrerede funktioner i sengeafsnittet.
Sengeafsnittet har 12 normerede sengepladser:
Personalet på Medicinsk Afdeling Ærø ønsker, at dit ophold på hospitalet bliver så godt som muligt.
Vi lægger vægt på et respektfuldt samarbejde, kvalitet i behandlingen og at du føler dig tryg under indlæggelsen.
God information og dialog er vigtige forudsætninger under din indlæggelse. Så har du særlige ønsker og forslag, eller er du utilfreds med noget, er du velkommen til at henvende dig til os eller skrive til hospitalets Ris & Ros-postkasse.

Ærø Sygehus har visiteret skadestue og medicinsk ambulatorie.
Her udføres en række mindre operationer i lokalbedøvelse, almindelige sygeplejemæssige opgaver med forbindsskift, anlæggelse af gips, ultralydsscanninger, urodynamiske undersøgelser.


Følgende behandlinger udføres: 

 • Holtermonitorering
 • Døgnblodtryksmåling
 • Udredning for medicinske sygdomme
 • Konsulation ved specialsygeplejersken og speciallæge i Diabetes og Hjertesygdomme via telekommunikation
 • Tilsyn ved speciallæge fra Medicinsk Afdeling Svendborg
 • Smertebehandling
 • Rygestopinstruktion
 • Lungefunktionsundersøgelse
 • Vejledning og undervisning
 • Sårpleje
 • Klinisk kontrol efter brud
 • Påsættelse af gibs, skinner m.m.

   

Er du patient, kan du ved at klikke på afdelingens patientoplysninger finde yderligere information.

Søger du generelle oplysninger om afdelingen, kan du ved at klikke på generelle oplysninger om afdelingen finde yderligere information.

Klik på patientoplysninger for at se informationer for patienter og pårørende (sengeafsnit, praktiske forhold, informationsfoldere o.s.v.).

 

 

Afsnittet varetager klinisk uddannelse af social- og sundhedsassistenter fra Social- og sundhedsskolen i Svendborg.

Afsnittet deler en sygeplejestuderende med Ærø Kommune.

På grund af afsnittet`s brede patientklientel og uddannelsesforpligtelse har sygeplejerskerne  specialfunktioner såsom demens, geriatri, sårpleje, ernæringsterapi, inkontinens, terminal pleje m.m., social-og sundhedsassistenterne er ressurcepersoner indenfor forskellige funktionsområder.

Afdelingen har tæt samarbejde med kommunernes hjemmepleje og patienternes praktiserende læge.

Ud over medicinsk afdeling rummer Sygehusenheden på Ærø en klinisk/biokemisk afdeling, en billeddiagnostisk afdeling og en jordemoderkonsultation samt information, køkken, teknisk afdeling inkl. portør- og rengøringsfunktion.

Der er ansat 53 medarbejdere på Sygehusenheden Ærø, hvoraf de 36 er ansat i medicinsk afdeling.

 

 


Siden er sidst opdateret: 02-02-2015 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring