Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

ForsidepilForskning, job, uddannelse og samarbejdepilNyhederpil600 millioner til strategisk forskning.

600 millioner til strategisk forskning.

Det Strategiske Forskningsråd

Det Strategiske Forskningsråd (DSF) har offentliggjort opslag af i alt ca. 600 millioner kroner til strategisk forskning. Midlerne uddeles til større satsninger inden for en række forskellige temaer - se oversigten nedenfor.

Opslagene kan læses på 

I opslagene findes information om formål, virkemidler, vurderingskriterier, ansøgningsprocedure og -frister, kontaktpersoner mm.

Vi opfordrer alle til at videresende informationen til personer og kredse, der kunne være interesserede.

Vær specielt opmærksom på følgende:
SPIR – Strategiske forsknings- og innovationsplatforme:I
2012 udbyder Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation i fællesskab midler til en stor og længerevarende forsknings- og innovationsplatform inden for ”Det Biobaserede Samfund”.

Støtte til bilaterale forskningssamarbejder:
Opslagene om Dansk-kinesisk samarbejde inden for bæredygtig og vedvarende energi og om Dansk-brasiliansk samarbejde inden for fødevareforskning er offentliggjort.

Informationsmøder:
Der afholdes informationsmøder knyttet til hovedparten af opslagene - se oversigten over informationsmøder nedenfor.

Forskningstemaer:
Årets forskningsmidler falder inden for følgende opslag og temaer:

SPIR (Strategic Platform for Innovation and Research)
Samarbejde med Rådet for Teknologi og Innovation

  • Det Biobaserede Samfund (79,5 mio. kr.)

Strategisk forskning inden for Sundhed, fødevarer og velfærd
 

  • Sammenhængen mellem fødevarer, sundhed og livsstil (87 mio. kr.)
  • Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter (50 mio. kr.)
  • Fødevarer (39 mio. kr.) 

Strategisk forskning inden for Individ, sygdom og samfund

  • Klinisk forskning (52 mio. kr.)

Strategisk forskning inden for Bæredygtig energi og miljø 

  • Energi og miljø - Fremtidens energisystemer (177 mio. kr.)
  • Miljøteknologi (39 mio. kr.)

Strategisk forskning inden for Strategiske vækstteknologier

  • Nanoteknologi, bioteknologi og informations- og kommunikationsteknologi (80 mio. kr.) 

Strategisk forskning inden for Fred og konflikt

  •  Freds- og konfliktforskning (15,5 mio. kr.) 
  •  

Informationsmøder:

Programmer og tilmeldingsblanketter for alle arrangementer findes på
http://www.fi.dk/raad-og-udvalg/det-strategiske-forskningsraad/arrangementer

Der afholdes følgende møder:

Informationsmøder om opslaget vedr. Sundhed, fødevarer og velfærd
19. marts 2012 i København – Inkluderer information om SPIR
20. marts 2012 i Aarhus

Informationsmøde om opslaget vedr. Individ, sygdom og samfund
19. marts 2012 i København.

Informationsmøder om opslaget vedr.  Bæredygtig energi og miljø
14. marts 2012 i København
21. marts 2012 i Århus  – Inkluderer information om SPIR

Informationsmøder om opslaget vedr. Strategiske vækstteknologier
12. marts 2012 i Aarhus
13. marts 2012 i København.

Det Strategiske Forskningsråds sekretariat står gerne til rådighed med yderligere information på tlf. 3544 6200 eller dsf@fi.dk

Se også kontaktpersoner for de enkelte programmer i opslagene. 


Siden er sidst opdateret: 09-03-2012 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring