Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Undersøgelser på Klinisk Biokemisk Afdeling Svendborg Sygehus

Blodprøvetagning og EKG

Undersøgelse af blodprøver eller urinprøver fra patienter varetages overvejende af bioanalytikere, der også forestår undersøgelser af hjertets elektriske aktivitet, i daglig tale ekg, mv.. Bioanalytikerne har stor viden indenfor det tekniske felt og sikrer kvaliteten af analyseresultaterne, at svarene afgives korrekt og rettidigt til de henvisende læger og anden formidling af laboratoriets arbejde. Se endvidere folderen Blodprøvetagning og EKG.

Belastningsundersøgelser

Laboratoriet foretager belastningsundersøgelser for lactose og glucose. Patienterne henvises fra egen læge eller sygehus afdeling. Undersøgelsen foretages i Svendborg, Nyborg og Ærø. Indkaldelsen sker med brev. Der kan læses nærmere om undersøgelserne, tid og sted i patientfolderene til de enkelte undersøgelser.  

Undersøgelse for mavesårsbakterie

Undersøgelsen rekvireres af egen læge eller sygehus ambulatorie. Prøvetagningsmateriale sendes til patienten, som selv udfører prøvetagningen og sender den tilbage til laboratoriet. Der kan læses nærmere om undersøgelsen i patientfolderen til pusteprøver.

Øjenfoto

Laboratoriet udfører øjenfoto i forbindelse med diabeteskontrol i samarbejde med diabetesafdelingen Svendborg Sygehus. Indkaldelsen sker med brev. Der kan læses nærmere om undersøgelsen, tid og sted under Øjenfoto Svendborg Sygehus.

Faderskabssager

I forbindelse med faderskabssager foretages genetiske undersøgelser, som bliver anvendt i retslig sammenhæng, fx efter anmodning fra politiet eller statsforvaltningerne. Retsgenetiske undersøgelser anvendes bl.a. i straffe-, faderskabs- og familiesammenføringssager. Ved retsgenetisk undersøgelse i en faderskabssag undersøges og sammenlignes genetiske egenskaber hos mor, barn og mand. Undersøgelsen foretages i laboratoriets ambulatorie ved udtagning af mundskrab. Se yderligere oplysninger Retsmedicinsk Institut.

 


Siden er sidst opdateret: 16-02-2018 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring