Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Odense Universitetshospitals historie - kort fortalt

100 år på Søndre Boulevard

I 2012 fejrede Odense Universitetshospital 100-års jubilæum som ét samlet hospital for Odense-området og som højt specialiseret hospital i Region Syddanmark.

 

Læs også Fynske Mediers jubilæumsindstik fra foråret 2012 - 48 sider.

 

Sygeanstalt i Gråbrødre Hospital
Det første sygehus i Odense blev oprettet i 1794 efter et kongeligt reskript, der bestemte at der skulle indrettes en sygeanstalt i Gråbrødre Hospitals bygninger. En "helbredelsesanstalt", der skulle forhindre, at den arbejdsføre almue ved sygdom blev kastet ud i yderste fattigdom og gjort uarbejdsdygtig.

Siden voksede hospitalsvæsnet eksplosivt og krævede mere plads og anden rumindretning i takt med specialernes og sygdommenes udvikling.

I 1862 kom sygehuset i Albanigade til, og i 1892 Epidemisygehuset.

 

Odense Amts og Bys Sygehus 1912
Da Odense Amts og Bys Sygehus (OABS) blev indviet i 1912 lå det langt uden for byen - ude på Heden, hvor hæren hidtil havde haft eksercerplads. Her blev byens tidligere sygehuse samlet i ét nyt, stort, sygehus. Det første sygehus uden for hovedstanden, der var opdelt i en kirurgisk og en medicinsk afdeling med hver sin overlæge. I opbygning og struktur stærkt inspireret af nationens nye hospital, Rigshospitalet, der var blevet indviet et par år forinden.

Også det store, nye sygehus fik imidlertid efter få år vokseværk, og bredte sig ud over matriklen. I 1960'erne kunne man ikke længere bygge i bredden, og valgte derfor - helt i tidens ånd - at bygge i højden. Første halvdel af "Højhuset" blev indviet i 1962, mens den anden halvdel blev taget i brug nogle år senere. Dette byggeri kom til at danne model for det samtidige højhusbyggeri på Rigshospitalet; arkitekterne var de samme og hovedstadens højhus kunne høste fordel af erfaringerne fra Odense.

 

Odense Universitetshospital anno 2012
Odense Universitetshospital spiller i dag en central rolle nationalt og international som ét af tre danske universitetshospitaler. Med et budget på 5 mia. kr., ca. 10.000 medarbejdere og alle specialer repræsenteret, er det Danmarks største hospital.

I 2012 indviede vi Danmarks største Fælles Akutmodtagelse - det første, som på alle områder følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fremtidig organisering. Inden for de senere år er der desuden bygget en vestfløj og et stort parkeringshus, og forhallen er blevet renoveret.
Alt sammen for at sikre, at hospitalet også de kommende år kan fungere tilfredsstillende for patienter fra Region Syddanmark og fra andre regioner.

 

Nyt OUH
Allerede for flere år siden gik arbejdet med at planlægge et nyt universitetshospital i Odense i gang. Grundstenen til Nyt OUH er nu lagt og byggerietet er i gang. Også denne gang rykker byggeriet uden for byen - til en stor grund i direkte forbindelse med Syddansk Universitet og en række forskningsinstitutioner. Tæt på motorvej og grønne omgivelse. Indflytningen skal efter planen ske i 2021.

På Odense Universitetshospital eksperimenterer vi med at udvikle nye arbejdsformer, der bedre egner sig til at tilgodese nutidens og ikke mindst fremtidens behov. Ny teknologi, nye behandlingsprincipper med kortere indlæggelser og flere ambulante besøg, behov for nye samarbejder på tværs af specialerne og bedre logistik er blot nogle af udfordringerne. Et nyt hospital giver mulighed for at at skabe nye, optimale rammer tilpasset fremtidens behov - men vi må også selv tilpasse os fremtiden.

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret: 28-12-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring