Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Indlæggelse på HM4 - Sengeafsnit

Ankomst

Når I kommer til afsnittet, vises I til rette på sengestuen og modtages af plejepersonale, som sammen med Jer måler forskellige værdier på barnet, og I instrueres i at udfylde væskeskema på Jeres barn.

De indlagte børn tilses evt. af læge ud fra personalets faglige skøn og barnets tilstand, så det er altså ikke barnets ankomsttid, som afgør, hvornår barnet tilses af læge. Indtil lægeundersøgelsen iværksættes nødvendige tiltag omkring Jeres barn sammen med plejepersonalet.

Isolationsstuer

På HM4 har vi en del børn med smitsomme sygdomme, der skal isoleres på enestue, som ikke må forlades. Det kan f.eks. være omgangssyge, børnesår og skoldkopper.

Personalet har forskelligt ekstraudstyr på for at hindre smitte i at komme til de andre patienter – f.eks ekstra kittel, handsker og nogle gange mundbind.
Vi ved, at det kan være hårdt og måske ensomt at være indlagt på en enestue, men i samarbejde med Jer, prøver vi at finde muligheder for aktiviteter, der gør indlæggelsestiden så rar som mulig. Afhængig af barnets tilstand og sygdom kan det måske lade sig gøre at gå en tur i det fri.

Hygiejne

Der findes mange smitsomme mikroorganismer på et sygehus. Vi er derfor meget optaget af korrekt håndhygiejne, da det er en vigtig faktor for forebyggelse af sygehusinfektioner.

Derfor vaskes hænder og håndled med sæbe, og der bruges håndsprit efter urene procedurer f.eks toiletbesøg og bleskift. Ligeledes bruges håndsprit før og efter alle kontakter.

Medicingivning

En stor del af de indlagte børn har brug for medicin i en eller anden form.

Fælles for forskellige måder at indtage medicin, er at børn ofte er utrygge i forhold til medicinindtagelse. I tæt samarbejde med Jer og barnet aftaler vi, hvordan barnet bedst kan mestre det.

Barnet er meget påvirkelig af, hvordan dets forældre har det med medicinen, og det er vores erfaring, at hvis forældrene er trygge ved og positive over for medicinen, kan det ofte påvirke barnet i positiv retning. Vi vil altid meget gerne tale med Jer om eventuelle bekymringer i forhold til medicinindtagelse.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at det altid er for at hjælpe barnet, at vi giver medicin. Vi hjælper og støtter Jer i at give medicin til Jeres barn, således I kan fortsætte eventuel medicinering efter indlæggelse.

OUH, HM4, sengeafsnit, billeder


Siden er sidst opdateret: 15-07-2019 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring