Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Klinisk sygepleje

Strategi for Sygeplejen i Afdeling O  

Indsatsområder og initiativer frem mod nyt OUH

 

At følge OUH's kodeks om at sætte patienten først, forpligter i alle henseender. Kerneydelsen i afdelingens sygepleje er professionel og evidensbaseret og tager udgangspunkt i det trygge, sammenhængende og sikre patientforløb.

OUH’s overordnede strategi for sygeplejen skal bidrage til, at alle patienter på OUH oplever en professionel og meningsfuld sygepleje, der tager afsæt i den enkelte patient. 
Afdeling O’s strategi for sygeplejen defineres også ud fra den ledelsesstrategiske vision for afdelingen:

Afdeling O er en attraktiv afdeling for patienter og personale.  Afdelingen er toneangivende indenfor behandling, pleje, forskning og uddannelse. Afdelingen arbejder evidensbaseret, er kendetegnet af høj kvalitet og effektivitet, og udviklet spidskompetencer på internationalt niveau.

              
Dette afføder en sygeplejefaglig vision, som er karakteriseret ved:

• At personalet oplever og medvirker til løbende udvikling
• At nyt personale oplever sig velkommen i afdelingen
• At patienter og pårørende oplever sig medinddraget med udgangspunkt i deres ressourcer
• At sygeplejen er funderet i bedste og nyeste viden
• At sygepleje dokumenteres med henblik på udvikling og optimering af patientforløbene
• At nyuddannet personale ønsker at være ansat i afdeling O
• At der sker national- og international vidensdeling
• At de sygeplejefaglige ledere fokuserer på muligheder i forhold til driftsoptimering og kvalitetsudvikling
 

Med udgangspunkt i ”Strategi for sygepleje på OUH 2020-2023” søges afdelingens sygeplejefaglige vision yderligere operationaliseret og realiseret gennem fokuserede indsatsområder indenfor:

• klinisk sygepleje
• uddannelse og strategisk kompetenceudvikling
• udvikling og implementering

Hensigten med uddybningen af afdelingens initiativer i forhold til de tre indsatsområder er, at det skal anvendes som pejlemærke og dermed være en hjælp til at navigere i en kompleks hverdag.

Afdeling O´s initiativer er illustreret i en poster, som hænger på alle afsnit. En yderligere uddybning af initiativerne findes ved at scanne QR-koden i posteren eller læse link øverst til højre.

 

      QR-kode på poster 

QR-kode afdO


Siden er sidst opdateret: 27-01-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring