Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Afdelingens fagprofessionelle oplysninger

Åbenhed:
"..kræver mod i et trygt og ærligt miljø"

* Vi er modtagelige for ny viden og nye initiativer
* Vi giver og modtager konstruktiv kritik
* Vi siger til og fra på rette tid og sted
* Vi har en åben og konstruktiv dialog på alle niveauer

Ligeværd:
"Alles indsats er værdifuld og værdsættes"

* Vi kommunikerer ligeværdigt og deltager aktivt i en gensidig proces
* Vi inddrager patienter ligeværdigt i pleje og behandling

Medbestemmelse:
"Vi bestemmer sammen"

* Vi lytter og er aktive
* Vi har indflydelse og tager ansvar
* Vi følger, der er brug for os
* Vi giver plads til hinanden og skaber trivsel

Respekt:
"Fordomsfri accept"

* Vi accepterer hinandens forskelligheder
* Vi har tillid til hinanden
* Vi tager udgangspunkt i den enkelte
* Vi har fokus på helheden
* Vi hjælper hinanden på tværs af faggrænser og funktioner

 

Studieplan for sygeplejestuderende:

Generel klinisk studieplan 1. og 2. semester 2018

 


Siden er sidst opdateret: 25-09-2018 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring