Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Om afdelingen

Klinisk Biokemisk Afdeling OUH Svendborg Sygehus omfatter laboratorie- og blodbankvirksomheden ved tre sygehusenheder. Det største lokale laboratorium i afdelingen ligger på OUH Svendborg Sygehus.

 

Generelt om den klinisk biokemiske funktion ved Klinisk Biokemisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus

Klinisk Biokemi er et lægeligt speciale, som har til formål at bygge bro mellem teoretisk viden om biokemiske og molekylærgenetiske forhold på den ene side og kliniske problemstillinger, der hænger direkte sammen med patienternes sygdomme på den anden side. Lægerne i afdelingen er således kliniske biokemikere, som søger at sikre, at den teoretiske viden fra de naturvidenskabelige discipliner udnyttes optimalt, når patienternes sygdomme udredes og når behandling af sygdomme skal kontrolleres. Der, hvor viden ikke foreligger, kan biokemikerne tage initiativ til at udføre forskning og udvikling til gavn for patienterne.

 

Undersøgelser

Undersøgelse af blodprøver eller urinprøver fra patienter varetages overvejende af bioanalytikere, der også forestår undersøgelser af hjertets elektriske aktivitet, i daglig tale ekg, mv.. Bioanalytikerne har stor viden indenfor det tekniske felt og sikrer kvaliteten af analyseresultaterne, at svarene afgives korrekt og rettidigt til de henvisende læger og anden formidling af laboratoriets arbejde.

 

Samarbejde mellem sygehus og primærsektoren

Afdelingen modtager patienter henvist af læge. For mange sygdomme eller mistanke om bestemte sygdomme ligger der aftaler mellem patientens læge og laboratoriets læger om, hvordan udredningsarbejdet skal foregå. Herudover kan patientens læge altid henvende sig til laboratoriets læger for at drøfte udredningen af patienter.
Afdeling KBA har også tæt samarbejde med kommuner og institutioner vedr. blodprøvetagning i eget hjem eller plejehjem.

 

Blodbanken i OUH Svendborg Sygehus.

Klinisk Biokemi varetager funktionen mht. udlevering af blod. Alt omkring donorer varetages af KIA, OUH Odense i Svendborg. KIA.

 

Oplysninger om lokale afsnit af Klinisk Biokemisk Afdeling

Som følge af forskelle i specialiseringsgraden og størrelsen af de enkelte sygehusenheder i OUH Svendborg Sygehus, er udbudet af analyser og andre, mere specialiserede funktioner meget forskellig fra enhed til enhed.
Klik ind på de lokale afsnit af Klinisk Biokemisk Afdeling for at få oplysninger om funktioner, åbningstider og adresser.


Siden er sidst opdateret: 14-11-2017 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring