Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

O2

Er beliggende J.B.Winsløws Vej 4, indgang 20 på 12. sal.

 

Afsnittets funktionsområde
 

O2 er et ortopædkirurgisk sengeafsnit, med modtagelse af patienter, som er kommet akut til skade. Afsnittet er en del af OUH`s traumecenter for svært tilskadekomne. Desuden indlægges patienter med hoftebrud og håndskader. I afsnittet foregår udredning og forberedelse til operation samt efterbehandlinger og rehabilitering efter operation.

O2 modtager også  patienter efter planlagte skulder-, albue- samt fodledsoperationer. Når man indlægges til planlagt operation for ovenstående lidelser, foregår modtagelsen på afdelingens modtageafsnit O4 (beliggende på 12. sal). Efter operation og opvågning, modtages man på O2, hvor efterbehandling og tilrettelæggelse af udskrivelsen foregår.

 

Afsnittets leder:

Vikar for Afd.sygeplejerske Jesper Krog.
Telefon: 65 41 35 12
 

Jesper Krog


 

 


Antal senge: 21
 

Besøgstider, åbnings- og telefontid
 

Besøgstid: Fri besøgstid.
Dog er der hviletid for patienterne fra kl. 12.00- 14.00 og fra kl.21.00- 09.00. Der må maksimalt være 4 besøgende ad gangen.
 

Åbningstid: Døgnåbent
 

Telefontid: Familien opfordres til at vælge en kontaktperson der skal formidle kommunikationen mellem sengeafsnittet og øvrige pårørende.  Plejepersonalet træffes bedst mellem kl. 08.00- 08.30, 13.00 – 14.00 og 18.30 – 19.30

Kontakt til indlagte patienter, evt. patienttelefon

Mobiltelefon er tilladt i afsnittet.

Mobiltelefonen skal dog være slukket eller på lydløs under stuegang og hvis medpatienterne hviler.

Afsnittet har en transportabel patienttelefon med nr. 40 23 92 39. Pårørende skal ringe til afsnittet på 6541 3512 - hvorefter den tranportable telefon bringes ind til den pågældende patient.

Væsentlige oplysninger/forholdsregler

Da der er tale om et akut modtageafsnit, kan der opstå ventetid på behandling og operation, da de sværeste tilskadekomne skal behandles først.

Patienterne må meget gerne benytte eget tøj, men der kan ikke tilbydes vask af dette.

Der arbejdes i grupper, hvor det tilstræbes at patienterne i videst muligt omfang plejes af det samme personale under indlæggelsen.

Alle patienter tilknyttes en sygeplejerske, som er kontaktperson under indlæggelsen.

Der er fjernsyn og radio på alle stuer.

I enkelte tilfælde kan træning eller behandling foregå, mens man er indlagt på Patienthotellet.

Afsnit O2 har også samarbejde med de øvrige O-sengeafsnit, hvilket betyder, at der ved overbelægning kan flyttes patienter til disse afsnit.

Patienter er velkomne til at forlade afsnittet efter aftale med plejepersonalet.

smily Kontrolrapport for sengeafsnit O2

Særlige forhold i løbet af døgnet:

Håndkirurgisk stuegang foregår ca. kl. 08.15. Stuegang for afsnittets øvrige patienter foregår i løbet af formiddagen. Om aftenen og i weekenderne er der behovsstuegang.

Træning med terapeuterne foregår i dagtimerne hele ugen. Personalet i afsnittet har særlig fokus på smertebehandling, mobilisering og ernæring, da det nedsætter rekonvalecenstiden og risikoen for komplikationer. Alle daglige gøremål betragtes som rehabilitering (fx måltider, bad- og toiletbesøg, af- og påklædning).

Personalekategorier tilknyttet afsnittet
Der er fast tilknyttet sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygeplejesekretær, fysioterapeuter, serviceassistenter, sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistentelever, samt læger og læger under uddannelse. Endvidere samarbejdes med præst og diætist.
 

Odense Universitetshospital er røgfrit.

 


Siden er sidst opdateret: 16-11-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring