Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

O3

Er beliggende J.B. Winsløws Vej 4, indgang 20 på 12 sal.

 

Afsnittets funktionsområde:
 

O3 er et ortopædkirurgisk sengeafsnit, der modtager patienter efter planlagte operationer i knæ og hofteled, samt patienter med behov for knoglerekonstruktion eller amputation. Der indlægges også patienter med tumorer eller infektion i bevægeapparatet.
Når man indlægges til planlagt operation for ovenstående lidelser, møder man på afdelingens modtageafsnit O4 (beliggende på 12. sal i hovedbygningen). Efter operation og opvågning modtages man på O3, hvor man planlægges til at blive til udskrivelsen.

Afsnittets leder:

Afdelingssygeplejerske Hanne Nørgaard Jensen
Telefon: 65 41 35 13
Hanne Nørgaard Jensen

 


Antal senge: 20 senge

Besøgstider, åbnings- og telefontid:

Besøgstid:
Fri besøgstid.
Dog er der hviletid for patienterne fra kl. 12.00 - 14.00 og fra kl. 21.00 - 07.00.

Telefontid:
Familien opfordres til at vælge en kontaktperson, der retter forespørgsel til afsnittet. Plejepersonalet træffes bedst mellem kl. 13.00 - 14.00 og 18.30 - 19.30.

Åbningstid:
Døgnåbent

Kontakt til indlagte patienter, evt. patienttelefon:
Mobiltelefon er tilladt i afsnittet.

Mobiltelefonen skal dog være slukket eller på lydløs under stuegang, og hvis medpatienterne hviler.
Afsnittet har en transportabel patienttelefon, tlf.nr.: 51 40 89 23. Pårørende skal ringe til afsnittet på tlf.nr: 65 41 35 13, hvorefter telefonen bringes ind til den pågældende patient.

Væsentlige oplysninger/forholdsregler:

Før indlæggelse:
Det er vigtigt at medbringe praktisk påklædning (træningstøj), fastsiddende, skridsikre sko, som er velegnede til gangtræning, samt toiletartikler og egen medicin. Værdigenstande, mobiltelefon, computer etc. medbringes på eget ansvar. Der er adgang til trådløst netværk på afsnittet.

Har man hjemmehjælp medbringes samarbejdsbogen.

 

smily Kontrolrapport for sengeafsnit O3                                    

Under indlæggelse:
Der er fjernsyn på alle stuer. Afsnittet har primært 2-sengs-stuer.
Afsnittet må forlades efter aftale med personalet.

Særlige forhold i løbet af døgnet:
Der er behovsstuegang. Træning med terapeuterne foregår i dagtimerne hele ugen. Træningsrummet kan derudover frit benyttes. Personalet i afsnittet har særlig fokus på smertebehandling, mobilisering og ernæring, da det nedsætter rekonvalecenstiden og risikoen for komplikationer. Alle daglige gøremål betragtes som rehabilitering (f.eks. måltider, bad- og toiletbesøg, af - og påklædning).

Personalekategorier tilknyttet afsnittet:
Der er fast tilknyttet sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygeplejesekretær, ernæringsassistent, ergoterapeuter, fysioterapeuter, serviceassistenter, sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistentelever, samt læger og læger under uddannelse. Endvidere samarbejdes med præst, socialrådgiver, psykolog og diætist.


Plejepersonalet arbejder i teams. Som patient er man tilknyttet et team bestående af sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter samt uddannelsessøgende. 
  
Odense Universitetshospital er røgfrit.  
Rygere opfordres til at medbringe nikotinsubstitution.

 


Siden er sidst opdateret: 16-11-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring