Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Udvalg og retningslinjer

 

 RETNINGSLINIER FOR DASAMs U-LANDSUDVALG

U-landsudvalget er dannet under DASAM. Af hensyn til internationale interessenter benævnes udvalget "International Center for Occupational, Environmental and Public Health" (ICOEPH). Udvalget er underordnet DASAMs vedtægter, men er i den daglige drift økonomisk og fagligt uafhængigt af DASAM.

Udvalgets formål er at forbedre sundheden internationalt ved at støtte aktiviteter inden for miljømedicin, arbejdsmedicin og folkesundhed, blandt andet ved at inddrage, aktivere og udvikle lokale menneskelige ressourcer. ICOEPH formidler viden og bistand til statslige og private institutioner og udfører selvstændige forsknings- og udviklingsprojekter internationalt i samarbejde med internationale partnere.

 

På DASAMs generalforsamling fremlægger ICOEPH årsberetning og reviderede regnskaber. ICOEPHs daglige ledelse er kollektiv og består af de, som er udpeget på udvalgsmødet efter generalforsamlingen. Udvalget udpeger selv en administrativ leder. Den daglige ledelse kan suppleres på generalforsamlingen, men også mellem generalforsamlingerne efter behov. Den daglige ledelse nedsætter og støtter arbejdsgrupper til at varetage op­gaver i udvalgets regi.

 

Udvalget finansieres af donationer og administrationsindtægter fra aktiviteter. ICOEPHs ud­gifter i for­bindelse med møder, kontor­hold, tilbudsopgaver, rejser med videre dækkes af disse indtægter. Den daglige ledelse er ansvarlig for anvendelse af udvalgets midler. Ved bevilling af fondsfinansierede projektmidler administreres disse gennem samarbejdspartnere som aktuelt er NGO,  Dialogos, de arbejds- og miljømedicinsk klinikker samt andre institutioner.

 

ICOEPHs regnskabsår går fra den 1.januar til den 31. december og revideres en gang årligt.

 

Opløsning af ICOEPH  kan kun ske på en DASAM-general­for­samling ved simpelt flertal. I til­fælde af udvalgets opløsning skal de oversky­dende midler anvendes i over­ens­stem­melse med formålet og efter general­forsam­lingens nærmere bestemmel­ser.

1.2.2013


Siden er sidst opdateret: 07-01-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring