Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Lægestudiet

Uddannelse og undervisning

Uddannelse
Ortopædkirurgisk afdeling, OUH varetager uddannelsen af læger i basislægestilling, ortopædkirurgisk introduktions- og hoveduddannelsesstilling. Efter godkendt hoveduddannelse er man uddannet speciallæge.


Til hver stilling findes godkendte uddannelsesprogrammer i henhold til målbeskrivelserne (DOS Uddannelse)

For at kvalificere sig til introduktionsstilling kræves godkendt basisuddannelse, mens kvalifikation til hoveduddannelsesstilling kræver godkendt introduktionsstilling som minimum. For yderligere information, se uddannelses-siden under Dansk Ortopædisk Selskab (DOS Uddannelse).
 
Alle stillinger har tilhørende kurser. Kurserne allokeres dels fra Videreuddannelsessekretariatet, Region Syd (
Videreuddannelsen) og dels fra DOS til hoveduddannelsesstillingerne.

Uddannelse med henblik på sub-specialisering indenfor specifikt fagområde foregår ved ansættelse i afdelingslægestilling. Uddannelsen følger fagområdets beskrivelse.

Alle stillinger bortset fra klinisk basislægestillinger opslås på www.laegejob.dk.


Undervisning
Afdelingen deltager i såvel den prægraduate undervisning ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet samt i den postgraduate undervisning dels dagligt i afdelingen og dels ved undervisning på de specialespecifikke kurser (kurser for kommende speciallæger i ortopædisk kirurgi), ved efteruddannelseskurser (E-kurser) og i andre sammenhænge.


Siden er sidst opdateret: 16-11-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring