Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Forskning / udvikling

Forskning og udvikling

Der udføres en omfattende forskning i hoftesektoren, og sektorens medarbejdere har vundet flere såvel nationale som internationale priser for videnskabelige undersøgelser. Forskningen foregår i samarbejde med en række forskellige afdelinger på Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet samt med andre ortopædkirurgiske afdelinger i regionen og landet. Herudover har vi kontakter til klinikker og forskningsgrupper internationalt.

Forskningen har mange formål. De overordnede mål er bibringe ny viden, der enten direkte eller indirekte kan bidrage til bedre patientbehandling.

Hoftesektoren driver en omfattende forskning indenfor alle forskningsområder: Klinisk, eksperimentel og samfundsmedicinsk forskning.

Hoftesektoren deltager i flere større projekter herunder projekter under EU-programmerne.

Yderligere oplysninger omkring forskning i hoftesektoren ud over nedenstående samt i Ortopædkirurgisk afdeling kan hentes på Syddansk Universitets hjemmeside


Klinisk forskning

Den kliniske forskning beskæftiger sig med en række problemstillinger omkring patientbehandlingen og herunder udvikling af bedre diagnostiske metoder. Vi har opsat forskningsprojekter omkring minimal invasiv kirurgi ved kunstig hofte, nye proteser typer, resurfacing hofte, coatninger ved udskiftningsoperationer af kunstig hofte, hoftedysplasi, følger efter Calve Legg Perthes sygdom samt andre undersøgelser.

Indenfor behandling af hoftenærer brud har sektoren også en omfattende forskning med henblik på bedre patientbehandling. Det er velkendt at bevarelsen af patientens eget hofteled medfører bedre funktion og livskvalitet såfremt bruddet heler op uden komplikationer. Der arbejdes derfor på en ny metode til bedre selektion mellem de etablerede behandlingsmetoder med henblik på udvælgelse af patienter til ledbevarende kirurgi.

Afdelingen har en række etablerede forskningsteknikker til anvendelse i den kliniske forskning:
1) Røntgen stereometrisk analyse (RSA) til undersøgelse af blandt vandring af protesekomponenter,
2) EBRA til udmåling af protese vandring og protese slid) og endvidere anvendes 3) knogle- scannings metoder
herunder CT-, MR- og DEXA-scanning.

Eksperimentel forskning

Til afdelingen er tilknyttet Ortopædkirurgisk Forskningslaboratorium.
I øjeblikket arbejder 5 fuldtidsforskere i vores laboratorium.
Vi har flere forskningsprojekter der beskæftiger sig med udvikling af knogleerstatningsprodukter, med henblik på anvendelse til patienter i stedet for knogletransplantation. Herudover arbejdes på metoder der skal forbedre
forankringen af proteser blandt andet med anvendelse af stamceller samt vækstfaktorer.
For yderligere information se vores hjemmeside under Syddansk Universitet: Den Ortopædkirurgiske Forskningsenhed


Samfundsmedicinsk forskning

Dette forskningsområde omfatter epidemiologisk, register og Sundhedstjeneste-forskning. Afdelingen har oprettet et register der indeholder alle Fyns-patienter med hoftenærer brud siden 1996, der er genstand for stor forskningsaktivitet i samarbejde med Ulykkes Analyse Gruppen (www.ouh.dk/uag) blandt andet med gennemførelse af et Ph.d.-studie.
Herudover har sektoren samarbejdsprojekter med Dansk Hoftealloplastik Register (www.dhr.dk) blandt andet med gennemførelse af et Ph.d.-studie.

Fuldtidsforskere

Sektoren har i øjeblikket tilknyttet 8 fuldtidsforskere, herunder prægraduate forsker studerende under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.


Andre forskere tilknyttet hoftesektoren

En række øvrige forskere er tilknyttet sektoren. Blandt andet udføres flere spændende forskningsprojekter af medicinstuderende i forbindelse med fordybelsesopgaver under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

 


Siden er sidst opdateret: 23-11-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring