Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Kvalitetsudvikling

Med fokus på kvalitetssikring og optimering af patientforløbene søges i afdeling O en kontinuerlig organisatorisk og klinisk udvikling funderet i Region Syddanmarks kvalitetsprogram.

Kvalitetsorganiseringen med henblik på udvikling og implementering er opdelt i flere led: 

  • Forbedringsudvalget: Afdelingsledelsen, sekretariatschefen, kvalitetskoordinatorer repræsenterende læge- sygeplejerske- og sekretærgruppen, kvalitetsmedarbejdere udviklingssygeplejersken mødes én gang månedligt.
  • Kvalitetskoordinatorer: Afdelingen har 3 koordinatorer, som har til opgave at kæde opgaverne sammen, få sat opgaver i gang, få overblik samt få optimeret processerne i forbindelse med kvalitetsudviklingen.
  • Kvalitetsmedarbejdere: afdelingen har 3 medarbejdere som arbejder deltids med kvalitetsudviklingen.
  • Kvalitetsnøglepersoner: Hvert afsnit og sekretariatet har udpeget 1-2 medarbejdere som nøglepersoner. Desuden er alle funktionsledere samt de sektoransvarlige overlæger nøglepersoner. Nøglepersonerne skal have fokus på deres eget afsnit/område mhp at udbrede kendskab samt implementeringen af kvalitetsarbejdet. Nøglepersonerne skal medvirke ved udarbejdelse af instrukser og retningslinier samt implementering. 
  • UTH-gruppen: (UTilsigtede Hændelser)
    Består af to kvalitetskoordinatorer (overlæge og sekretær) samt en overlæge, en afdelingssygeplejerske og en operationssygeplejerske. De gennemgår afdelingens anmeldte ”Utilsigtede Hændelser” samt synliggør disse for resten af organisationen mhp læring og forebyggelse/ omlægning af uhensigtsmæssige forløb samt implementering af forbedringer.

Afdelingens overordnede mål er at ligge blandt de førende ortopædkirurgiske afdelinger i Danmark.

Der benyttes flere forskellige metoder til afdækning af de kvalitativt udførte ydelser. Heraf kan nævnes:

LUP (Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser), RKKP (Regionens Kliniske Kvalitetssikrings Program), UTH (Utilsigtede Hændelser) samt survays. Resultaterne på undersøgelser og indberetninger drøftes i styregruppen og handleplaner for kvalitetsforbedringer samt implementering af disse udarbejdes efterfølgende.

 Siden er sidst opdateret: 16-11-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring