Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Om afdelingen

Hvem er vi?

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA) er en tværgående, klinisk orienteret laboratorieafdeling, der udfører diagnostik og klinisk mikrobiologisk og infektionshygiejnisk rådgivning. Vi er en af 11 klinisk mikrobiologiske afdelinger på landsplan og den eneste på Fyn og betjener afdelinger på OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus samt den primære sundhedstjeneste (almen praksis, speciallægepraksis og flere fynske kommuner). Flere af afdelingens diagnostiske funktioner udføres tillige for hospitaler og almen praksis i den øvrige del af Region Syddanmark.

Afdelingen vægter kvalitetsudvikling højt og blev i 2014 DANAK akkrediteret efter ISO 15189.

KMA har ca. 100 medarbejdere fordelt på bioanalytikere, molekylærbiologer, sekretærer, læger og hygiejnesygeplejersker. Afdelingens produktion er støt stigende og vi modtog i 2018 ca. 420.000 prøver til undersøgelse hvoraf godt halvdelen kom fra OUHs afdelinger.

Laboratorievirksomhed

Laboratoriedriften er opdelt i følgende funktionsområder:

  • Prøvemodtagelsen, der også udfører den primære prøvebehanding
  • Bakteriologisk og mykologisk diagnostik (identifikation og resistensbestemmelser af bakterier og svampe) incl. bloddyrkninger
  • Molekylærbiologisk diagnostik (påvisning og karakterisering af bakterier, virus og parasitter)
  • Diagnostik af tarmpatogene bakterier (fx Salmonella og Campylobacter)
  • Serologisk diagnostik (påvisning af antistoffer mod mikroorganismer)
  • Parasitologisk diagnostik (fx påvisning af malaria, orm og ormeæg)

Klinisk mikrobiologisk rådgivning

Afdelingens læger rådgiver kliniske afdelinger og praktiserende læger om diagnostik, behandling og profylakse af infektionssygdomme samt om infektionshygiejniske problemstillinger.

Vi deltager i kliniske konferencer på udvalgte afdelinger med stort underlag af patienter med infektionssygdomme.

Afdelingen har en døgndækket lægevagt på hverdage, helligdage og week-ender.

Infektionshygiejnisk Enhed

Infektionshygiejnisk Enhed har følgende opgaver:

  • rådgivning og undervisning af sundhedspersonale om infektionshygiejne
  • udarbejdelse af retningslinjer på infektionshygiejneområdet
  • opsporing af smitteudbrud og tilrettelæggelse af relevant indsats
  • rådgivning om infektionshygiejniske spørgsmål ved alle ny- og ombygninger på OUH

Forskning

På afdelingen udføres forskning inden for store områder af det klinisk mikrobiologiske interessefelt. Forskningen publiceres i anerkendte, internationale fagtidsskrifter.


 

 


Siden er sidst opdateret: 07-10-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring