Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Onkologisk Ambulatorium 2

 

Kløvervænget 13 B
Indgang 127


I Ambulatorie 1 møder patienter til information om behandlingsplaner, medicinsk kræftbehandling samt opfølgende kontroller efter endt behandling. Vi har også patienter, som efter operation får forebyggende medicinsk behandling. Patienter med godartede sygdomme ses ligeledes i ambulatoriet.
Ambulatorie 1 er inddelt i tre 3 teams afhængigt af, hvilken kræftsygdom man er i behandling for. I Ambulatorie 1 behandler vi patienter tilknyttet G-team, M-team og Q-team.

Åbningstid
Hverdage mellem kl. 08.00-15.00 - enkelte dage fra kl. 08.00-18.00.

Telefontid
Hverdage mellem kl. 08.00-15.00 tlf. 65 41 28 27 ved aflysning/ændring af tid eller ved spørgsmål om transport og befordring.
Ved spørgsmål til selve behandlingen kontaktes patientforløbsvejlederen

Afsnitsledelsen
Afdelingssygeplejerske Sara Neto
Konst. stedfortræder Camilla Lykke Jensen

Før fremmøde
Forud for første fremmøde tilsendes tid samt spørgeskema som udfyldes og medbringes. Skemaer kan også udfyldes elektronisk.Det kan være en god ide at medbringe en nærtstående person samt skrive evt. spørgsmål ned.

Ofte planlægges blodprøvetagning, røntgenundersøgelser m.v. forud for et ambulant fremmøde - information herom gives særskilt.

Der arbejdes hele tiden på at forbedre kræftbehandlingen og afsnittet indgår derfor i mange forskningsprojekter. Som patient kan man derfor blive spurgt, om man vil deltage i et sådant. Deltagelse er altid frivilligt.

Der må i forbindelse med behandlingen påregnes ventetid, ligesom man ikke kan forvente at blive kaldt ind i den rækkefølge man er ankommet. 

Personale tilknyttet afsnittet
Fast personale er læger, plejepersonale, sekretærer og serviceassistenter. Derudover elever og studerende indenfor sundhedsvæsenet.

Serviceoplysninger
Mobiltelefon m.v. er tilladt, blot der tages hensyn til medpatienter og pårørende. Der er gratis adgang til nettet via Region Syddanmarks "gaestenet". 

 

 

 


Siden er sidst opdateret: 17-05-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring