Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

I - Ambulatorium

Ambulatorium for hud- og kønssygdomme
Indgang 141, stuen, J.B. Winsløwsvej 2 C
eller
Indgang 142, stuen, Kløvervænget 15
 

Åbningstid:
Hudambulatoriets åbningstid: kl. 8.15-15.00

 

Telefontid:
Mandag-fredag kl. 8.00-15.00 
Tlf.: 65 41 27 05

 

Klinik SOS - Klinikken for Seksuelt Overførte Sygdomme:
 I klinikken tilbyder vi undersøgelse, behandling og rådgivning af Seksuelt Overførte Sygdomme.

 Du skal ringe og bestille tid i klinikken til undersøgelse, vi har telefontid:

Alle hverdage mellem kl. 8.00 og 15.00 på tlf. 65 41 27 05.

 

Sted
Indgang 141, stuen, J.B. Winsløws Vej 2 C
eller
Indgang 142, stuen, Kløvervænget 15

   

Ambulatoriets funktionsområde
Ambulatoriet foretager undersøgelser og behandling af patienter i alle aldersgrupper med hudsygdomme. Større patientgrupper omfatter patienter med psoriasis, kontakteksem, inkl. håndeksem, atopisk eksem (børneeksem), hudtumorer, bindevævssygdomme i huden samt hudinfektioner fremkaldt af svampe, bakterier og virus. Patienterne modtager patientinformation, behandlingsvejledning og evt. behandlinger i afdelingens behandlingsafsnit, fx medicinsk badebehandling og lysbehandling. 
Ambulatoriet foretager undersøgelser og behandling af patienter, der mener sig smittet med seksuelt overførte sygdomme, inkl. screening for HIV-infektion.

Antal besøg i gennemsnit pr. dag: ca. 200

Afsnittets ledere:
 

 

Sanne Thil Eriksen

 

Sanne Thil Eriksen
 Afdelingssygeplejerske

   

Væsentlige oplysninger/forholdsregler før kontakt
Sygdommens hidtidige forløb ønskes oplyst bedst muligt ved første henvendelse i ambulatoriet, evt. ved medbringelse af behandlingsmidler inklusiv hudplejemidler. Ved mistanke om arbejdsfremkaldt eksem ønskes oplysninger om patientens arbejdsprocesser inklusiv evt. produktoplysninger.

Væsentlige oplysninger/forholdsregler under kontakten
Patienterne modtager en aftalt tid for konsultation i ambulatoriet. Ventetid på undersøgelsesdagen kan forekomme, idet nogle konsultationer kan være af længere varighed end planlagt, og akutte henvisninger kan desuden påvirke afviklingen af ambulatoriearbejdet.
Afdelingen er en undervisningsafdeling, hvorfor lægestuderende og sygeplejestuderende i nogle tilfælde kan deltage ved konsultationen, hvis patienten accepterer dette.

Lokale rygeforhold
Der er rygeforbud i ambulatoriet. Rygere henvises til rygepavillonerne.

Personalekategorier tilknyttet afsnittet
Læger
Sygeplejersker
Lægesekretærer
Serviceassistenter

Eventuelt ventelister og lignende
Henvisningerne fra alment praktiserende læger, speciallæger eller andre hospitalsafdelinger visiteres på ventelisten af en af afdelingens overlæger ud fra oplysningerne om sygdommens sværhedsgrad, tidligere behandlingsforløb hos alment praktiserende læge og speciallæge, samt nødvendigheden af umiddelbar undersøgelse og behandling. Som hovedregel bør patienterne være primært vurderet hos praktiserende speciallæger i hudsygdomme. Akutte patienter modtages i ambulatoriets åbningstid uden ventetid, efter aftale med vagthavende læge.


Siden er sidst opdateret: 22-09-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring