Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Patientinformation

Fakta om Ærø Sygehus:
Ærø Sygehus har 12 sengepladser, et ambulatorium, en skadestue/modtagelse, et laboratorium, en røntgenafdeling og en fødestue. Ærø Sygehus betjener øens 6.500 borgere samt de henved 300.000 turister der årligt besøger øen.
Personalet er uddannet i traumemodtagelse, hjertestopbehandling, akut medicinsk behandling og naturligvis også behandling af kronisk syge og døende.

Sygehuset har årligt ca. 900 indlæggelser og ca. 2.000 ambulante behandlinger.
Røntgenafdelingen har ingen ventetid.

Sygehuset er en af Ærø største arbejdspladser med ca. 50 ansatte og har eksisteret siden 1891.

Vi opfordrer sygehusafdelingerne til, så snart det er muligt, at sende ærøske patienter til Ærø Sygehus til videre behandling og pleje.

Èn gang om måneden kommer en gynækolog fra Svendborg Sygehus til Ærø Sygehus med henblik på vurdering og behandling af gynækologiske problemer/lidelser:

Pipelle
Gyn. Operationer
Oplægning/fjernelse af spiraler

Hjertesygeplejerske Inge Fauerskov er på Ærø tirsdag i lige uger.

Diabetessygeplejerske Jytte Skovlund er på Ærø Sygehus i ulige uger.

Diætist Jette Drost er på sygehuset ca. hver anden uge.

Hudlæge Stine Lasthein har konsultation på sygehuset hver anden uge efter henvisning fra egen læge. 


ANDRE UNDERSØGELSER:
Distalt Blodtryk
Spirometri
Døgnblodtryksmåling.
Holtermonitorering.

OPERATIONER:
Fjernelse af ateromer, lipomer etc.

Sygehusenheden Ærø  har publiceret følgende patientinformationer omkring undersøgelse, pleje og behandling i afdelingen:

 


Link De sidste døgn
Link Gibsbandage vejledning
Link Køkkenet tilbyder
Link Ilt i hjemmet
Link Ved Dødsfald
Link Forebyg Tryksår
Link Holtermonitorering (hjerterytme på 1-2 døgn)
Link Døgnblodtryksmåling
Link Hygiejniske regler


Siden er sidst opdateret: 27-01-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring