Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Generelle oplysninger om afdelingen

Den geriatriske patient er en ældre patient præget af multimorbiditet (flere samtidige sygdomme). Sygdommene kan være en blanding af akutte og kroniske lidelser, derudover aldersforandringer og ofte et funktionstab, der kan være fysisk og eventuelt også psykisk. Den geriatriske patient er en skrøbelig patient, og sygdom medfører ofte et aftagende funktionsniveau, således at patientens selvstændighed er truet. Der opereres ikke med faste aldersgrænser, men gennemsnitsalderen på Geriatrisk Afdeling er ca. 82 år.  

Afdelingen foretager udredning af årsager til fald og svimmelhed, årsager til konfusion, årsager til generelt faldende funktionsevne, årsager til stigende plejebehov samt behandling af en gruppe sygdomme, som specielt optræder med stor hyppighed hos de ældre: Hjertesygdomme, forhøjet blodtryk, knogleskørhed, udredning af årsager til blodmangel og udredning på mistanke om kræftsygdomme.  

Patienter med behandlingskrævende legemlig sygdom og samtidig demens kan henvises til undersøgelse og behandling for begge problemområder i Geriatrisk Afdeling. Ved isolerede demensproblemer skal patienterne henvises til DemensKlinik Fyn eller Gerontopsykiatrisk Afdeling.  

Symptomerne ved sygdomme hos ældre er, på grund af kombinationen af flere samtidige sygdomme og alderdomssvækkelse, ofte atypiske og ytrer sig tit ved aftagende færdigheder. Den geriatriske indsats består i at identificere årsagen til færdighedstabet og om muligt at iværksætte relevant undersøgelse og behandling med henblik på restitution. Det er vigtigt at være opmærksom på begyndende færdighedstab, så patienten i tide kan henvises til planlagt undersøgelse i afdelingens ambulatorium.  

Det er karakteristisk for den syge ældre, at plejebehovet er stort, og indlæggelse kan derfor være nødvendig. Akutte geriatriske patienter kan hele døgnet indlægges via Fælles Akut Modtagelse (FAM)  på OUH. Efterfølgende visiteres patienten enten til indlæggelse i Geriatrisk Sengeafsnit eller til fortsat behandling i Geriatrisk Ambulatorium.   

Arbejdet med geriatriske patienter kræver indsat fra flere fagområder og foregår derfor i et tværfagligt miljø. Geriatrisk rehabilitering omfatter den samlede behandlingsproces, der sigter imod at genoprette fysisk og psykisk formåen og sikre social tilpasning med størst mulig uafhængighed. Afdelingen har et tæt samarbejde med den kommunale plejesektor.

 

 


Siden er sidst opdateret: 05-09-2014 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring