Dette er tekstversionen af Projekt Gulerødder mod kræft - Carrots Against Cancer
Klik her for at komme til den grafiske version af Projekt Gulerødder mod kræft - Carrots Against Cancer

Forside - Læs op - Sitemap


Projekt Gulerødder mod kræft - Carrots Against Cancer


 

Gulerødder

Resume: Dette projekt undersøger hvordan stoffer fra gulerødder hæmmer udviklingen af tarmkræft i mennesker, ved at lade forsøgspersoner spise gulerødder i et helt år.

 

Forebyggelse af tarmkræft:

Baggrund

Hvert år får 3000 danskere kræft i tyktarmen og en stor del dør af denne sygdom. På grund af den høje forekomst af kræft i tyktarmen er denne sygdom velkendt og frygtet i den danske befolkning. Derudover forårsager sygdommen i sig selv og behandlingen en forringet livskvalitet på grund af varige bivirkninger såsom stomi, manglende kontrol med urin og afføring, psykiske reaktioner, problemer i familien, nedsat seksualitet og tabt arbejdsevne og indkomst. Her skabes en ’brændende platform’, hvor ønsket om at forske i de ressourcer, der findes i naturlige let tilgængelige råvarer til at forebygge livstruende sygdomme som kræft.

Forskning
Vi har igennem de sidste 15 år arbejdet med nogle bioaktive stoffer i gulerødder, der i laboratorieforsøg med kræftceller fra mennesker og i dyreforsøg på rotter har vist, at de kan forebygge og hæmme udviklingen af kræft. Der er tale om naturstofferne falcarinol og falcarindiol, som er afledt af umættede fedtsyrer. Falcarinol og falcarindiol findes bl.a. i gulerødder og lignende grøntsager, hvor de udgør en del af planternes forsvar mod mikroorganismer. Vores viden omkring disse naturstoffers kræftforebyggende egenskaber er nu så veldokumenteret, at deres effekt bør undersøges på mennesker. Vi mener, at vores studier ikke alene kan skabe større sundhed, men også større tryghed i den danske befolkning ved at sænke risikoen for at få tarmkræft.

Vores resultater fra laboratorie- og dyreforsøg viser, at gulerødder sænker antallet af kræft-forstadier i dyremodeller med 40–80 %. Denne høje effekt opnås kun med gulerodssorter med et forholdsvis højt indhold af disse naturstoffer. Der kan være op til 25 gange så meget i én type gulerod, sammenlignet med en anden. Indholdet af stofferne varierer altså meget fra sort til sort. De nyere populære typer er fremavlet for at opnå bedre smag og udseende, men indholdet af de interessante stoffer er lavere. Det vil være af afgørende betydning for folkesundheden, hvis også helbredsmæssige aspekter kunne inddrages i fremtidig dyrkning af de rigtige gulerodssorter i Danmark. Vi har udført indledende forsøg, hvor forsøgspersoner har spist gulerødder, for at undersøge hvor tilgængelige stofferne er for kroppen. Her opnår man koncentrationer i blodet svarende til den koncentration som hæmmer væksten af kræftceller i laboratoriet. Igennem vores kommende projekter vil vi vise, hvor meget og hvordan gulerødder forebygger forstadier til kræft i tarmen.

Studier på befolkningen har påvist mange sundhedsfremmende effekter af gulerødder bl.a. har vi vist en kræftforebyggende effekt. 

Projektets partnere
Projektet udføres i Forskningens Hus, Kirurgisk Afdeling på Odense Universitetshospital (OUH), i et samarbejde med Klinisk Biokemisk Afdeling (OUH).

Fremtidige projekter
I et af de kommende projekter vil vi bruge en patientgruppe som model for resten af samfundet. Vi har valgt en patientgruppe med høj risiko for at udvikle forstadier til tarmkræft. Hvis vi kan forebygge dannelsen af forstadier i denne gruppe, så kan det også lade sig gøre i resten af befolkningen. Patienter med høj risiko for at udvikle forstadier til tarmkræft bliver tilfældigt udvalgt til enten at skulle spise lilla gulerodspulver hver dag i et år eller at spise rødbedepulver hver dag i et år. Efter et år, hvor patienterne kommer til kontrol med undersøgelse, så opgør vi resultaterne.

 

For yderligere information se nedenstående link eller kontakt projektleder:

 

Kontakt:
Projektleder, lektor Morten Kobæk Larsen fra Forskningens Hus, Kirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital

Morten.Kobaek.Larsen@rsyd.dk / Tlf. +45 30457932


Presse:
https://videnskab.dk/krop-sundhed/nyt-studie-afsloerer-hvordan-stoffer-i-guleroedder-forebygger-og-haemmer-udviklingen-af

 

Støt projektet

MobilePay: 245626
Bankoverførsel: 7562-0001108416

Mærk bidraget med " Gulerødder mod kræft "

 

Projektet formidles og administreres af OUH Odense Universitetshospital. Eventuelle overskud tilfalder forskningen på OUH Odense Universitetshospital. Ved støtte frafalder fortrydelsesretten.

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk