Dette er tekstversionen af Samarbejde
Klik her for at komme til den grafiske version af Samarbejde

Forside - Læs op - Sitemap


Samarbejde


En kvindelig læge med stetoskop om halsen holder et grafisk verdenskort.
 
Forskning kender ingen grænser. OUH's forskere samarbejder derfor med både nationale og internationale forskere for at sikre, at patienterne får de bedste resultater. 
 
SDU
Forskningssamarbejdet mellem OUH og SDU har udviklet sig over mange år, og samarbejdet  har resulteret i flere forskningsprojekter mellem OUH's afdelinger og SDU's fakulteter. I årene fremover forventer vi, at samarbejdet vil udvikle sig endnu mere, når OUH og SDU SUND bliver koblet sammen gennem Nyt OUH.
 
Intraregionalt samarbejde
OUH's samarbejde med de øvrige hospitaler i Region Syddanmark udvikles konstant og deltager i forskellige fora inden for sundhedsforskning. Det Regionale Strategiske Forskningsråd udgør det centrale forum for ledelsessamarbejde om sundhedsforskning for sygehusene i Region Syddanmark. Forskningsrådet skal sikre koordinering af den fælles forskningsindsats, der foregår på tværs af sygehusene.
 
Nationalt samarbejde
Også på nationalt plan samarbejder OUH og Region Syddanmark med øvrige sygehuse og forskere. OUH samarbejder bl.a. med Region Sjælland om en fælles forskningspulje samt en udvekslingspulje og en fælles forskningspulje med Rigshospitalet. OUH's forskere deltager ligeledes i diverse nationale forskningsråd og udvalg. 
 
Internationale samarbejder
På OUH har man flere forskellige internationale samarbejder. Heriblandt har vi ansatte med en international baggrund samt har tilknyttet adjungerede professorer fra hele verden, som betyder, at vores forskningsmiljøer er af allerhøjeste internationale standarder.
Listen over de adjungerede professorer, der på nuværende tidspunkt er tilknyttet SDU SUND fakultetet/Klinisk Institut og OUH bliver konstant  udvidet med nye adjungerede professorer, der bidrager kontinuerligt til vore forskningsmiljøer.
 
European Reference Network
EU har igangsat 24 såkaldte European Reference Networks (ERN) for at fremme drøftelser på tværs af EU-landene om komplekse og sjældne sygdomme og lidelser, der kræver højt specialiseret behandling og koncentration af viden og ressourcer. Disse ERN netværk er virtuelle netværk, der involverer sundhedsudbydere over hele Europa. OUH er på nuværende tidspunkt med i 3 af disse netværk.
 Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk