Dette er tekstversionen af Ny undersøgelse om insektmidler i graviditeten og ADHD- symptomer hos små børn
Klik her for at komme til den grafiske version af Ny undersøgelse om insektmidler i graviditeten og ADHD- symptomer hos små børn

Forside - Læs op - Sitemap


Ny undersøgelse om insektmidler i graviditeten og ADHD- symptomer hos små børn


Mødelokaler på Patienthotellet

En ny undersøgelse finder, at der er en sammenhæng mellem rester af insektmidler i kvinders urin under graviditeten og forekomsten af symptomer på ADHD hos deres børn i 3-års alderen.

Studiet er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift ”Environmental Research” og er baseret på 947 gravide kvinder og deres børn, som deltager i Odense Børnekohorte. Under graviditeten fik kvinderne undersøgt deres urin for rester af insektmidler, og da børnene var mellem 2 og 4 år, besvarede familierne et standardiseret spørgeskema om symptomer på ADHD (megen uro, svært ved at fastholde opmærksomhed, impulsiv mv.).

Resultaterne viste, at jo højere koncentrationer af pyrethroider (en gruppe af hyppigt anvendte insektmidler), der kunne måles hos mødrene, jo flere ADHD-symptomer havde børnene. Denne sammenhæng blev stærkere, hvis mødrene også havde en høj koncentration af et andet insektmiddel, chlorpyrifos.

I Danmark anvendes pyrethroider i landbrug og gartneri, og der findes derfor ofte rester i fødevarer. Desuden bruges de til bekæmpelse af insekter indendørs.  Det er forbudt at anvende chlorpyrifos i Danmark, men der findes rester i importeret frugt og grønt, da stoffer fortsat er tilladt i mange andre lande.  Der kunne måles rester af både pyrethroider og chlorpyrifos i over 90% af urinprøverne fra de gravide i Odense Børne Kohorte. Insektmidlerne virker ved at lamme insekternes nervesystem, men påvirker altså også andre arter i mildere grad.

Man kan bl.a. undgå insektmidlerne ved f.eks. at spise økologisk frugt og grønt. Man kan også vælge dansk producerede varer, som har et lavere restindhold og fx slet ikke indeholder stoffet chlorpyrifos, der som nævnt en af de insektmidler, hvor man kunne se en sammenhæng mellem børnenes ADHD-symptomer og koncentrationen af stoffet i mødrenes urin. Desuden kan man forsøge at undgå at bruge insektmidler indendørs og i haven.

Om Odense Børnekohorte
Odense Børnekohorte – et projekt om sundhed følger 2.552 odenseanske børn fra fosterstadiet til deres 18. år for at få ny og mere detaljeret viden om, hvad der fremmer børns sundhed. Projektet startede i 2010 og indeholder en lang række underprojekter, der hver især har fokus på forskellige sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende problematikker.  Læs mere om Odense Børnekohorte på www.odense.dk/odensekohorten

Link til den videnskabelige artikel: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31229776

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk