Dette er tekstversionen af Tidligere Statistikker og opgørelser
Klik her for at komme til den grafiske version af Tidligere Statistikker og opgørelser
Tidligere Statistikker og opgørelser


Ulykkes Analyse Gruppen kan kontaktes på tlf: 6541 2283 eller mail: uag@rsyd.dk

Tema

Titel

Dækker

Periode

Opdateret

Oversigter

Antal akut henvendelser på Fælles Akut Modtagelse 2010-2017(FAM)

Odense 2010-2017 December 2018
  Antal akut henvendelser på skadestuen/FAM 1980-2009 og antal trafikulykker 1980-2017 Odense 2010-2017 Januar 2019
         
Trafikulykker

Politiregistreringens dækningsgrad af tilskadekomne efter trafikulykke

Odense

2002 - 2014

Oktober 2015

  Tilskadekomne på Fynske motorvej 2010-2016 Fyn 2010-2016 Augustl 2017
  Trafikskadeudviklingen - alvorlighed - sengedage - transportmiddel Fyn 2002-3.kvt .2015 Okt. 2015
  Trafikskadeudviklingen - uheldstype, uheldssituation,alvorlighed og aldersgrupper Fyn 2010-3.kvt.2015 Marts 2017
  Motorcykel ulykker - aldersgrupper, uheldssituation, modpart og alvorlighed Fyn 2010-2016 April 2017
 

Cyklistulykker, udviklingen over en årrække

Cyklistulykker og cykelhjelm - behandlet på skadestuen i Odense

Fyn

Odense

2002(2008) - 2017

2008-2019

Februar 2019

Februar 2020

 

Cyklisters hjelmbrug
 Cyklisters hovedskader og hjelmbrug

Fyn

 

2008 - 2017 Februar 2019
Februar 2019
 

Tilskadekomne 14-17årige efter trafikuheld på knallert

Fyn 2012-2014 Februar 2015
  Børns trafikulykker i alderen 0-17år Fyn 2008-2017 Marts 2019
  El-løbehjul pressemeddelelse 16-09-2019 Odense juli - sept. 2019 September 2019
         
Børneulykker Trampolin - antal tilskadekomne ved hop/fald på trampolin Odense 2005-13. nov.2015 Marts 2016
  Legepladsulykker Odense

2008-2017

Marts 2019
  Skateboard - Waveboard - Streetboard. Odense 2008- 3.kvt. 2015

Februar 2016

 

Alvorlighed af skader blandt børn i alderen 0-17år fordelt på trafik-hjem/fritid - arbejde

Alvorlighed af skader blandt børn i alderen 0-17år fordelt på afslutningsmåde

Fyn 2008-3.kvt. 2015

November 2015

 

Januar 2017

 

Børn 0-19åriges idrætsskader opdelt efter idrætsgren

Odense 2008-2014 Maj 2015
 

Skoleulykker på hverdage

Odense 2008-2017 Maj 2018
  Ulykker i daginstitutioner, børn i alderen 0-17år Odense 2008-2017 Maj 2018
         
Faldulykker

Faldulykker - på fortov - om vinteren - med bopæl i Odense Kommune

Odense

2009-3.kvt. 2015

Januar 2016

  Antal kontakter efter fald blandt 65+årige fordelt på bopælskommune Fyn 2007-3.kvt. 2015 Oktober 2015
  Alvorlighed af skader efter fald blandt 65+årige fordelt på bopælskommune Fyn 2007-3.kvt. 2014 December 2014
  Alvorlighed af skader efter faldulykker fordelt på skadested Odense 2014- 2. kvt. 2019 Januar 2020
Hjemme/fritidsulykker

Idrætsskader opdelt efter idrætsgren

Odense

2010-3.kvt. 2015 Januar 2016
 

Ski og snowboard skader 2008-13.nov.2015

Ski og snowboard skader 2015-2019

Odense

Odense

2008-13.nov2015

2015-2019

Januar 2019

Februar 2020

  Hundebid - antal tilskadekomne efter hundebid Odense 2002-13.nov2015

Februar 2017

 

Vinduer, glasdør eller glasrude som skadevoldende produkt

Odesne 2008-3.kvartal 2015 Januar 2016
  Rideulykker Odense 2001-2010 April 2011
  Rideulykker med kranietraumer Odense 2001-2010 November 2011
  Udendørsulykker ved håndtering af brænde/træfældning i fritid

Odense

2008-3.kvartal 2015

Marts 2016

  Haveulykker - sommer/vinter månederne Odense 2008-2018 Majl 2019
  "Gør det selv arbejde" Ulykker i forbindelse med arbejde i hjemmet Odense 2008-2018 Maj 2019
  Grill ulykker - tilskadekomne hvor en grill har været involveret i ulykken Odense 2008-3.kvartal 2015 April 2016
  Røgforgiftning - tilskadekomne efter brand/røgudvikling/kulilte Odense 2008-2016 November 2017
  Mountainbike og BMX - ulykker på mountainbiike eller BMX cykler Fyn

2008-2014
+1.halvår 2015

Juli 2015
 

Akutte besøg på FAM i december og januar 2010-2018

Odense 2010/2011-2017/2018 December 2018
  Akutte besøg på FAM i nytårsdøgnene 31.december og 1. januar Odense 2010/2011-2017/2018 December 2018
         
Vold Voldsskader - modpart Odense 2014-1/2 år 2019 Oktober 2019