Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2
ForsidepilForskning, job, uddannelse og samarbejdepilStøt forskning på OUHpilProjekt FLORA - kan tarmbakterier bedre livet for gigtramte?

Projekt FLORA - kan tarmbakterier bedre livet for gigtramte?

Resumé

I forskningsprojektet FLORA undersøger vi, om tilførslen af donor-tarmbakterier - også kaldet fæces-transplantation - kan være en potentiel ny og sikker behandling til mennesker med gigt. FLORA er et blindet lodtrækningsforsøg, hvor halvdelen af deltagerne får overført tarmbakterier fra en rask donor mens den anden halvdel får overført vand (placebo). Deltagerne bliver herefter fulgt i seks måneder for at vurdere, om en tarmbakterie-overførsel kan mindske deres gigtsymptomer og i bedste fald nulstille sygdommen. Forsøget afdækker både sikkerheden og effekten af en fæces-transplantation, patienternes perspektiv på behandlingen samt muliggør en dybdegående undersøgelse af tarmbakteriernes rolle ved gigtsygdomme.

 

 

Baggrund

Det vrimler med liv i vores tarme. Denne mangfoldige verden af bakterier og andre mikroorganismer får i disse år stor opmærksomhed. En stigende mængde data kobler en unormal bakterieflora i mave-tarm-systemet med gigt og andre autoimmune sygdomme. Selvom årsagssammenhængen stadig er uafklaret, spekuleres der i, om tarmens bakteriesammensætning kan være en afgørende faktor for udviklingen og forløbet af disse sygdomme. Hvis svaret er ”ja”, rummer det nyskabende og store perspektiver for den fremtidige forebyggelse, diagnosticering og behandling af gigt.

 

Gigt

Gigt er en meget hyppig tilstand i den vestlige verden og også børn og unge rammes. Alle aspekter af livet påvirkes når man har gigt: Familierelationer, uddannelsesmuligheder, arbejdsevne og det sociale liv. Autoimmune gigsygdomme som f.eks. leddegigt, rygsøjlegigt og psoriasisgigt er kroniske sygdomme, der hos langt de fleste kræver livslang behandling samt hyppige besøg på sygehuset for at kontrollere sygdommen og holde øje komplikationer til behandlingen. Mange gigtramte har ikke tilstrækkelig effekt af de nuværende behandlingsmuligheder eller lider under bivirkninger, der ligesom sygdommen begrænser dem i deres livsudfoldelse. Det er derfor et stort ønske for mange gigtramte, at der udvikles nye behandlinger, der i bedste fald kan have et kurativt potentiale.

 

Projektets partnere

FLORA er et stort samarbejdsprojekt mellem patienter og forskere, hvor læger, sygeplejersker, bioanalytikere og sekretærer fra mange forskellige afdelinger på Odense Universitetshospital har arbejdet tæt sammen for at sikre et verdensklasse forsknings-setup og de bedst mulige patientforløb. De involverede afdelinger er Reumatologisk Afdeling, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme, Blodbanken/Klinisk Immmunologisk Afdeling, Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi samt Klinisk Mikrobiologisk Afdeling. Herudover støtter de fleste danske gigtafdelinger op om projektet og både Gigtforeningen og Psoriasisforeningen har bevilliget midler til projektet. Også flere anerkendte nationale og internationale læger, forskere og statistikere er koblet på FLORA for at sikre, at projektet følger de højeste forskningsmetodiske standarder og understøttes af højtspecialiserede analysemetoder. Slutteligt har gigtpatienter spillet og spiller fortsat en aktiv rolle i planlægningen, udførelsen, rekrutteringen og fondsøgningen til FLORA. 

 

Design og metode

FLORA er et blindet lodtrækningsforsøg, hvor gigtramte med betydelig gigtaktivitet trods pågående behandling med immundæmpende medicin deltager. Ved forsøgets start får den ene halvdel af deltagerne overført tarmbakterier fra en rask, gennem-screenet donor mens den anden halvdel får overført vand (placebo). Deltagerne bliver herefter fulgt i seks måneder for at vurdere om en overførsel med tarmbakterier (fæces-transplantation) er sikker og mere effektiv end placebo (vand) til at få gigten i ro. I forsøget indsamles der desuden både afføringsprøver og blodprøver fra deltagerne for at gøre os klogere på, om fæces-transplantationen har ændret deltagernes tarmbakterieflora og hvordan det i givet fald har påvirket deres immunsystem og gigtsygdom. Disse analyser vil også kunne vise om specifikke tarmbakterier eller donorer har en bedre indvirken på gigten end andre. Herudover medvirker de første forsøgsdeltagere i en interview-undersøgelse, hvor vi spørger ind til deres oplevelser ved at være med i et sådan forsøg, hvad de tænker om behandlingen med donor-tarmbakterier, og om de ser fæces-transplantation som en mulig fremtidig gigtbehandling. Videnskabsetisk komité og Datatilsynet har givet tilladelse til at forsøget kan udføres.

For yderligere information se nedenstående link eller kontakt projektleder:

Se FLORA forskningsfilmen eller læs mere på www.gigtforskning.dk

 

Kontakt
Læge og forsker, Maja Skov Kragsnæs, Reumatologisk afdeling, Odense Universitetshospital
maja.skov.kragsnaes@rsyd.dk.

 

Presse
FLORA har i 2019 været finalist i forskningskonkurrencen ”Et sundere Syddanmark”, hvor borgerne kunne sms-stemme på det projekt, de syntes skulle støttes med 1 million kr. I konkurrencen fik FLORA næstflest stemmer.

Se nyhedsartikler og TV-indlæg om projektet her:

https://www.tv2fyn.dk/artikel/nu-skal-rask-lort-kurere-hende

 

Interview med en af forskerne bag FLORA:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=BawBkcnKrrw


 

Støt projektet

MobilePay: 561628
Bankoverførsel: 7562-0001108416

Mærk bidraget med "FLORA"

 

Projektet formidles og administreres af OUH Odense Universitetshospital. Eventuelle overskud tilfalder forskningen på OUH Odense Universitetshospital. Ved støtte frafalder fortrydelsesretten.

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret: 20-11-2019 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring