Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2
ForsidepilForskning, job, uddannelse og samarbejdepilForskningsmidler og fundraising

Forskningsmidler og fundraising

 
Et stetoskop er viklet således, at det holder en 200 Kr. seddel.

 

 

 

Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus (OUH) og Region Syddanmark har oprettet puljer, hvor forskere med tilknytning til OUH kan søge midler til forskning. Her kan du få et overblik over puljerne og mere information.

OUH's forskningspuljer 

Pulje Formål Forventet ansøgningsfrist
OUH´s pulje med frie forskningsmidler

Frie midler til forskningsaktiviteter inden for alle fagområder.

Oktober 
OUH og Rigshospitalets fælles forskningspulje

Frie midler til forskningsaktiviteter, der understøtter forskningssamarbejde mellem OUH og RH inden for højt specialiserede funktioner.

September
OUH's pulje til ph.d.-stipendier

Støtte til et ph.d.-årsværk inklusiv studieafgift.

Januar og august
OUH's prægraduatpulje

Skolarstipendier til forskningsårsstuderende på et ½ årsværk kr.

Maj og november
OUH's konkurrencemidler

Midler til projekter, der omhandler nye behandlingstiltag, -ydelser eller måder at forbedre arbejdsgange på.

September
OUH's Eliteforskningscentre

Midler til etablering af eliteforskningscenter på OUH

Ca. hvert 3. år (senest 2020)
OUH's Frontlinjecentre

Midler til etablering af frontlinjecenter.

Ca. hvert 3. år (næste opslag juni 2021)
Overlægerådets Forskningsfond

Midler til forskning inden for bestemte fagområder.

December 
OUH's Internationaliseringspulje

Udlandsophold, tilknytning af internationale adjungerede professorer og lektorer, besøg fra udlandet og andre internationale netværksskabende formål.

Løbende
Underskudsgaranti til afholdelse af internationale konferencer

Garanti for at få dækket op til 20% af budgettet, hvis man afholder en international konference.

Løbende
Supplerende barselsrefusion for ph.d.-studerende og postdocs

Midler til at dække differencen mellem løn og dagpenge til ph.d.-studerende og postdoc'er på barsel.

Løbende
Merudgifter for længerevarende sygdom hos ph.d.-studerende og postdocs Midler til at dække differencen mellem sygdomsrefusion og løn til ph.d.-studerende og postdocs med længerevarende sygdom Løbende

 


Steno Diabetes Center Odenses (SDCO) forskningspulje

Pulje Formål Forventet ansøgningsfrist
SDCO's pulje til ph.d.-stipendier Støtte til et ph.d.-årsværk inklusiv studieafgift inden for diabetesområdet. Marts og august

 

Region Syddanmarks forskningspuljer

 

Pulje Formål Forventet ansøgningsfrist
Et Sundere Syddanmark - Citizens Science

Støtte til forskningsprojekter, der inddrager borgere aktivt i forskningsprocessen. Samarbejde mellem OUH/RSYD, SDU og TV2.

Se Region Syddanmarks hjemmeside

Region Syddanmarks forskningspulje til støtte af strategisk og fri forskning

Støtte til tværgående forskningsprojekter i RSYD.

Se Region Syddanmarks hjemmeside

Region Syddanmarks forskningspulje til tidlig opsporing af kræft i almen praksis

Støtte til projekter til tidlig opsporing af kræft i almen praksis. Se Region Syddanmarks hjemmeside
Region Syddanmarks ph.d.-pulje Støtte til et ph.d.-årsværk inkl. studieafgift. Se Region Syddanmarks hjemmeside

Region Syddanmarks pulje for kliniske forskerkarriereforløb (tidligere postdoc-pulje)

Støtte til klinisk forskerkarriereudvikling fra ph.d.-niveau til seniorforskerniveau. Se Region Syddanmarks hjemmeside

Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark

Støtte til centre, der på vej til eller har nået et højt internationalt niveau inden for klinik og forskning Se Region Syddanmarks hjemmeside

Region Sjælland og Region Syddanmarks Forskningspulje

 

Frie midler til fælles tværgående forskningsprojekter og forskerstillinger inden for specialiserede funktioner.

Se Region Sjællands hjemmeside

 

Puljer til strategiske behandlinger på OUH

 

Pulje Formål Forventet ansøgningsfrist
Ramme for højt specialiseret funktion og strategiske indsatsområder Understøttelse af hhv. de højt specialiserede funktioner (HSF) samt øvrige strategiske satsningsområder (SSO) 5. maj 2021 kl. 12.00

 

 

Hjælp til ekstern fundraising

 

Syddansk Forskerstøtte på SDU’s sundhedsfaglige fakultet kan vejlede i ekstern fundraising, og OUH's ForskerService skal kontaktes, inden du indsender en ansøgning, hvis budgettet er over 50.000 kr. 

 

Spørgsmål til OUH's puljer

Du kan kontakte Forskningsteamet, hvis du har spørgsmål til puljerne (ouh.forskning@rsyd.dk)

 


Siden er sidst opdateret: 03-06-2021 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring