Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Leder eller vejleder på OUH under corona-forløbet

På denne side lægges beskeder og information, som er direkte målrettet afdelings- og afsnitsledere samt vejledere til elever og studerende.

 

Senest opdateret 15.04.2020:

Fælles udmelding fra regionen og UCL og UCSYD

Findes i menuen til højre.

 

Opdateret 1.04.2020 kl. 10:18:

OUH modtager 3. semester sygeplejestuderende i uge 17
For at forberede de studerende på et klinisk forløb under særlige vilkår, har Klinisk uddannelse sammensat en Covid-19 læringspakke, som de studerende skal gennemføre før de kommer på OUH. De studerende har fået orienteringen i Praktikportalen og tilmelder sig via Plan2learn.
 

Opdateret 25.03.2020 kl. 16.04:

SSA-elever i praktik på OUH

Mail udsendt til alle oversygeplejersker d. 25.03.2020 angående social- og sundhedsassistentelever i praktik på OUH i forhold til Covid-19 ligger i menuen til højre.

Ligeledes ligger en oversigt over elever og studerende på OUH.

 

Opdateret 23.03.2020 kl. 9.26:

Fælles udmelding fra KL og FOA vedrørende elever i praktik ligger nu i menuen til højre.

 

Opdateret 20.03.2020 kl. 12.01:

OUH finder det forsvarligt, at elever og studerende både er i praktik på OUH og samtidig kan passe eventuel fritidsarbejde i primær sektor.

På baggrund af Styrelsen for Patientsikkerheds anbefalinger og i samråd med både Dansk Sygeplejeråd og infektionsmedicins afdeling, OUH, finder OUH det forsvarligt, at elever og studerende både er i praktik på OUH og samtidig passer eventuel fritidsarbejde i primær sektor og andre steder.
Vi forudsætter, at man som uddannelsessøgende og medarbejder i sundhedssektoren udviser en særlig omhyggelighed ved omgang med mulige smittede i kraft  af ens viden om hygiejniske forholdsregler generelt og specifikke  forholdsregler i forbindelse med Coronavirus.

 

Opdateret d. 19.03.2020:

 Læs udtalelse fra sygeplejefaglige direktør, Mathilde Schmidt-Petersen om coronasituationen og klinisk uddannelse og praktik - find linket ude til højre på denne side.

 

Opdateret d. 18.03.2020:

OUH får brug for alle uddannelsessøgende i praktik i den kommende tid
Det kan i nogle afsnit og afdelinger være svært at opretholde aktiviteterne for elever og studerende lige nu. OUH får dog brug for alle elevers og studerendes kompetencer i den kommende tid, og derfor er det vigtigt at tænke i andre løsninger, inden de uddannelsessøgende sendes hjem.

Uddannelsesinstitutionerne bakker op om, at vi anvender elevers og studerendes kompetencer, selv om det ikke bliver i de sædvanlige praktikophold. Hvis I vurderer, at de kan gøre gavn i klinikken med andre opgaver, end beskrevet i praktikmålene, har I frihed til at ændre i opgavesættet. Hvis opgaverne kræver særlige kompetencer, skal I sikre den nødvendige oplæring.

Hvis I alligevel sender sygeplejestuderende, SSA-elever eller lægesekretærelever hjem, bedes afdelingssygeplejerskerne sende en mail om det til jeres uddannelsesansvarlige sygeplejerske i KLU, og de ledende sekretærer skal sende til helle.kruse@rsyd.dk , alle med ”Hjemsendt uddannelsessøgende” i emnefeltet.
For øvrige uddannelsessøgende på OUH sender uddannelseskoordinatorerne en orientering til ouh.klu@rsyd.dk.

Fælles udmelding om praktik på vej

Til vejledere:
I forbindelse med at I har eller skal have studerende eller elever i kommende praktikker, kan I blive spurgt om, hvorvidt de fortsat skal komme i praktik eller skal påbegynde deres praktik. Vi ved ikke noget endnu, og det vil vi bede jer om at melde tilbage, når I bliver spurgt. Vi arbejder på at kunne give jer alle en fælles besked snarest muligt om, hvordan praktikkerne skal forløbe.


Siden er sidst opdateret: 16-04-2020 af Odense Universitetshospital.