Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Studerende eller elev på OUH under corona-forløbet

Senest opdateret 20.03.2020 kl. 12.02:

OUH finder det forsvarligt, at elever og studerende både er i praktik på OUH og samtidig kan passe eventuel fritidsarbejde i primær sektor.

På baggrund af Styrelsen for Patientsikkerheds anbefalinger og i samråd med både Dansk Sygeplejeråd og infektionsmedicins afdeling, OUH, finder OUH det forsvarligt, at elever og studerende både er i praktik på OUH og samtidig passer eventuel fritidsarbejde i primær sektor og andre steder.
Vi forudsætter, at man som uddannelsessøgende og medarbejder i sundhedssektoren udviser en særlig omhyggelighed ved omgang med mulige smittede i kraft  af ens viden om hygiejniske forholdsregler generelt og specifikke  forholdsregler i forbindelse med Coronavirus.

 

Opdateret 18.03.2020 kl. 14.33:

Der er nu oprettet en side som denne, der hedder Leder eller vejleder på OUH under corona-forløbet. Du kan finde siden i stien ovenfor eller klikke her.

 

Opdateret d. 18.03.2020 kl. 14.17:

På denne side bliver der løbende lagt undersider med information til specifikke faggrupper. I kan se fanerne til højre.

 

Opdateret d. 18.03.2020 kl. 12.12.

Som elev og studerende på OUH kan du her læse retningslinjer for dit praktikophold i relation til Corona-virusset:

Alle uddannelsessøgende skal holde sig orienteret om de generelle forholdsregler for personale omkring Corona via OUH´s hjemmeside.

De uddannelsessøgende skal minimum 1 gang dagligt orientere sig på denne nyhedsside, da ændringer ift. uddannelsessøgende vil blive bragt her.

OBS på smitte i fritidsjobs!
Studerende, som er i praktik på OUH, og som har fritidsjob, skal i den forbindelse – og i forbindelse med privat aktivitet i øvrigt – være særligt opmærksomme på risiko for smittespredning. Det er vigtigt, at I hele tiden tager jeres forholdsregler og er opmærksomme på symptomer. Reagér, hvis I mærker selv milde symptomer. Dette er afgørende for at stoppe smittespredning. I har en helt særlig rolle og forpligtigelse, når I færdes på sygehuset, hvor der er mange sårbare borgere.

I kan læse Sundhedsstyrelsens vejledning til at hindre smittespredning her.

 

Opdateret 13.03.2020 kl. 16.14.

Alle elever og studerende fortsætter i praktik på OUH
Studerende og elever med planlagte formelle praktikophold sidestilles med medarbejdere og gennemfører for de flestes vedkommende deres praktikophold som planlagt (se undtagelser nedenfor). Praktik gennemføres af følgende grunde:

  • vi ønsker ikke at forsinke deres uddannelsesforløb

  • vi skal bruge deres ressourcer fremadrettet i den aktuelle situation

De uddannelsessøgende, der er i praktik på afsnit, der lukkes ned, følger med ind på andre afsnit og understøtter de praktiske opgaver.

Studerende og elever skal forblive i egen praktikafdeling. Planlagte studiebesøg i andre afdelinger aflyses.

I lighed med de ansatte medarbejdere skal de uddannelsessøgende selv finde løsninger ift. børnepasning – og kan efter aftale med praktikstedet bruge omsorgs- og feriedage.

Elever og studerende der ikke skal møde op i fremtidige praktikforløb
Ud fra kriterier vedrørende længden af praktikperioden, antallet af studerende og anciennitet i uddannelsen er det besluttet, at:

  • Praktikperioder under 3 uger vil ikke blive gennemført. Årsagen er, vi ikke har ressourcer til at starte introduktion for mange studerende/elever, som er meget tidligt i deres uddannelsesforløb.

Se listen over studerende, der ikke skal møde i praktik i menuen til højre, eller klik her.

Internationale studerende
På OUH hjemsender og aflyser vi indrejsende studerende fra andre lande frem til sommer.

Fællesundervisning
Al fællesundervisning aflyses.

Uddannelsessamtaler og dialogmøder
Skal udsættes eller afholdes som telefonmøder.

Elever og studerende uden formelle aftaler om praktikophold 
Erhvervspraktik for folkeskoleelever og studerende med aftaler om patientinterviews og lignende bør aflyses eller udsættes.

 

 

 


Siden er sidst opdateret: 20-03-2020 af Odense Universitetshospital.