Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Neuroendokrine tumores udgående fra mave-tarmregionen (GI-NET)

OUH er center for alle GI-NET i Region Syd. Patienterne inddeles i 3 grupper, G1-G2-G3, hvilket afhænger af aktiviteten i kræftcellerne. 

Visitationen
Inden henvisning til kræftafdeling er patienten ofte via egen læge blevet udredt på den lokale gastromedicinske afdeling. En del af patienterne behandles på gastromedicinsk afdeling. Når patienten henvises til behandling på kræftafdelingen sikrer man sig, at diagnosen er stillet ved en vævsprøve, og desuden vurderes om alle relevante undersøgelser er bestilt eller (allerede) udført.

Behandling
Den primære behandling er kirurgisk. Nogle patienter vil have gavn af kemoterapi efter operation og vil blive tilbudt dette.

Gastromedicinsk afdeling behandler en stor del af patienterne, og på onkologisk afdeling tilbydes behandling til patienterne i gruppe G2 og G3. Behandlingen består af kemoterapi.

Kontrol efter endt behandling
Kontrol efter afsluttet kræftbehandling

  • Hvis behandlingen er givet som efterbehandling fortsætter patienten vanligvis kontrol på den kirurgiske afdeling, som har opereret patienten.
  • I andre tilfælde tilbydes fortsat kontrol på kræftafdeling.


Kontrol efter endt behandling: Patienten vil tilbydes ambulante kontroller, med 3-6 måneders mellemrum. Kontrollen består af en scanning efterfuldt af en samtale med læge og sygeplejeske. 

Mål med behandling
Udgangspunktet for kræftbehandling kan være forskellig:

  • Målet for behandlingen kan være helbredelse.
  • Nogle gange er helbredelse ikke et realistisk mål, og vi koncentrerer os i stedet om at forbedre livskvalitet og forlænge livet.
  • Der er dog også situationer, hvor vi må koncentrere os om at fjerne de symptomer, som sygdommen kan give, uden at det nødvendigvis forlænger livet.

Enhver patient har krav på at vide, hvad målet for behandlingen er og hvilke bivirkninger der kan forekomme.

Livskvalitet
Vi tager udgangspunkt i patientens egen opfattelse af, hvad der er livskvalitet, og enhver behandling besluttes i fællesskab mellem læge og patient.

 


Siden er sidst opdateret: 12-02-2020 af Odense Universitetshospital.