Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Kræft i spiserør og mavesæk

I G- team behandler vi patienter fra hele Region Syd med kræft i den nederste del af spiserøret og mavesækken.

Visitationen
Inden henvisning til kræftafdeling er patienten ofte via egen læge blevet udredt på den lokale medicinske eller kirurgiske afdeling. Når patienten henvises til behandling på kræftafdelingen sikrer man sig, at diagnosen er stillet ved en vævsprøve, og desuden vurderes om alle relevante undersøgelser er bestilt eller (allerede) udført.

Tværfagligt samarbejde
Patienter vil ofte først blive diskuteret på konference. Her beslutter speciallægerne hvilken behandling, der skønnes at være den bedste for patienten. På konferencen deltager speciallæger fra kirurgisk afdeling og kræftafdeling (onkologisk afdeling). Samspillet mellem faggrupperne kan være vigtigt for at fastlægge den optimale behandling af den enkelte patient. Tumorstørrelse og udbredelse har betydning for valg af behandling

Behandling
 Patienter med lokaliseret sygdom, dvs at kræften ikke har spredt sig til andre organer, tilbydes kemoterapi efterfuldt af operation. Efter operation fortsætter man med kemoterapi. Når behandlingen er overstået, bliver patienterne fulgt på kirurgisk afdeling.erudover tilbydes hovedsageligt onkologisk behandling ved:

  • Patienter, hvor operation ikke er mulig. Her kan tilbydes strålebehandling sammen med kemoterapi
  • Nogle patienter kan tilbydes antistof samtidig med kemoterapi.
  • Patienter med udbredt syge, hvor behandlingen vil være livsforlængende og ikke helbredende. 


Kontrol efter endt behandling
Kontrol efter afsluttet kræftbehandling

  • Hvis behandlingen er givet som efterbehandling fortsætter patienten vanligvis kontrol på den kirurgiske afdeling, som har opereret patienten.
  • I andre tilfælde tilbydes fortsat kontrol på kræftafdeling. 


Patienten tilbydes ambulante kontroller, med 3-6 måneders mellemrum. Kontrollen består af en scanning efterfuldt af en samtale med læge og sygeplejeske.

Mål med behandling
Udgangspunktet for kræftbehandling kan være forskellig:

  • Målet for behandlingen kan være helbredelse.
  • Nogle gange er helbredelse ikke et realistisk mål, og vi koncentrerer os i stedet om at forbedre livskvalitet og forlænge livet.
  • Der er dog også situationer, hvor vi må koncentrere os om at fjerne de symptomer, som sygdommen kan give, uden at det nødvendigvis forlænger livet.


Enhver patient har krav på at vide, hvad målet for behandlingen er og hvilke bivirkninger der kan forekomme.

Livskvalitet
Vi tager udgangspunkt i patientens egen opfattelse af, hvad der er livskvalitet, og enhver behandling besluttes i fællesskab mellem læge og patient.

 


Siden er sidst opdateret: 12-02-2020 af Odense Universitetshospital.