Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Kræft i livmoderhals

Behandling af livmoderhalskræft sker i et samarbejde mellem gynækologer og onkologer (kræftlæger). Behandlingen kan være operation og efterbehandling med strålebehandling eller medicinsk behandling. En del patienter er ikke egnede til operation. De vil i stedet blive tilbudt strålebehandling og kemoterapi.

Langt de fleste behandlinger i Onkologisk Afdeling gives ambulant. Det betyder at patienterne møder i ambulatoriet eller strålebehandlingen til aftalt tid og når behandlingen er afsluttet, tager de hjem.

En del patienter behandles i kliniske forsøg. Til alle kliniske forsøg er der knyttet en projektsygeplejerske, som er ansat i vores kliniske forskningsenhed (KFE).

Tværfagligt samarbejde
Nye patienter vil blive diskuteret på vores Multi-Disciplinære Teamkonference - også kaldet MDT-konference. Her beslutter speciallægerne, hvilken behandling der skønnes at være den bedste for patienten. På konferencen deltager speciallæger fra gynækologisk, patologisk, røntgen- og nuklearmedicinsk afdeling samt onkologer. Samspillet mellem faggrupperne er vigtigt for at fastlægge den optimale behandling af den enkelte patient.

Efter operation for livmoderhalskræft, vil nogle patienter blive tilbudt efterbehandling for at nedsætte risikoen for tilbagefald af sygdommen. Den vil oftest bestå af kemoterapi i kombination med strålebehandling.

Patienter som får tilbagefald af deres kræftsygdom, eller som har udbredt sygdom på diagnosetidspunktet, tilbydes medicinsk behandling, med henblik på at bremse sygdommen og lindre symptomer. Nogle patienter med tilbagefald vil være egnede til ny operation. Dette vil blive besluttet på MDT-konferencen.

På vores interne konferencer bliver alle patienter løbende vurderet af Q-teamets speciallæger. Lægerne deltager i internationale kongresser, forskning og videnskabelige undersøgelser. Således sikres det, at Onkologisk Afdeling R hele tiden giver den bedste behandling på internationalt niveau, tilpasset den enkelte patient.

Mål med behandling
Formålet med kræftbehandling kan være forskelligt:

  • Målet for behandlingen kan være helbredelse
  • Nogle gange er helbredelse ikke et realistisk mål og vi koncentrerer os i stedet om at forbedre livskvalitet og forlænge livet.
  • Der er dog også situationer, hvor vi må koncentrere os om at fjerne de symptomer, som sygdommen kan give, uden at det nødvendigvis forlænger livet.


Enhver patient har krav på at vide, hvad målet for behandlingen er og hvilke bivirkninger der kan forekomme.

Livskvalitet
Vi tager udgangspunkt i patientens egen opfattelse af, hvad der er livskvalitet.  Enhver behandling besluttes i fællesskab mellem læge og patient.


Siden er sidst opdateret: 10-07-2019 af Odense Universitetshospital.