Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik

Adresse Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik
Kløvervænget 3, Indgang 138 stuen
5000 Odense C
Telefon 6611 3333, lokalnummer 4990. Gennemvalg 6541 4990
E-mail ode.amk@rsyd.dk

Telefon og e-mail bliver besvaret mandag til fredag kl. 08.00-15.00

SKS-nummer 4202349
Lokationsnummer 5790000184705
Overlæger
 • Lars Brandt, ledende overlæge, 6541 2384
 • David Sherson, klinisk og uddannelsesansvarlig overlæge, 2913 8047
 • Jesper Bælum, 2913 8046
 • Erik Jørs, 2913 8045
 • Karen Brask, ledende psykolog, 6541 2377
Praksiskonsulent Elke Baurichter
Behandlingsspektrum Afdelingen har kun ambulante patienter og beskæftiger sig med fysiske og psykiske helbredsmæssige problemer, der skyldes enten arbejdsmiljøet eller forhold i omgivelserne i al almindelighed (eksempelvis bolig, luft og vand).
Formålet med patientundersøgelserne er diagnose og vurdering af årsagsfaktorer i miljøet og der gives rådgivning om fremtidige arbejdsforhold. Desuden kan der tages generelle forebyggende initiativer over for virksomheden og branchen.

 

Klinikkens arbejde kan opdeles i:

 • Patientundersøgelser
 • Virksomhedsbesøg
 • Rådgivning og information
 • Undervisning og uddannelse
 • Forskning og undervisning
Der kræves skriftlig henvisning til Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik.
Udover læger kan blandt andet fagforeninger og sikkerhedsorganisationer henvise. Henvisningerne visiteres af en af afdelingens speciallæger og vi tilstræber information om indkaldelse inden for otte dage og en samlet ventetid på mindre end en måned.
Før den ambulante undersøgelse får patienten tilsendt et spørgeskema om tidligere ansættelser, arbejdsbelastninger og symptomer.
Rådgivning af gravide Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik rådgiver gravide med henblik på risiko for fosterskadende arbejdsmiljøpåvirkninger. Ved mistanke om fosterskaderisiko henvises patienten snarest muligt efter konstateret graviditet elektronisk eller skriftligt og indkaldes inden for en uge. Patienten bør omplaceres til andet arbejde eller, såfremt dette ikke kan lade sig gøre, midlertidigt fraværsmeldes, indtil vurdering foreligger.
En række generelle vejledninger for gravides arbejdsmiljø er beskrevet i Klinik Nyt fra marts 1999.
Telefonisk og e-mailvagt Der er altid en 1. reservelæge eller speciallæge på vagt i dagarbejdstiden kl. 8.00-15.00. Afdelingen prioriterer rådgivning højt og kan rådgive om arbejds- og miljømedicinske, arbejdspsykologiske og toksikologiske problemstillinger.
Samarbejde Afdelingen samarbejder med andre afdelinger om udredning af arbejds- og miljømæssige problemer.
Der er formaliseret samarbejde med Allergicentret, Hudafdelingen og Lungemedicinsk Afdeling.
Information til almen praksis Hyppige arbejdsbetingede lidelser
Astma, høfeber, konjunktivitis, eksem
høretab, nerveentrapment, hvide fingre
tennis- og golfalbue, skulder- og nakkesmerter
tendovaginitis samt lænderygsmerter

 

Udredning, diagnosticering, rådgivning:
Patientundersøgelse
Har du som praktiserende læge mistanke om en sammenhæng mellem sygdom og arbejdet hos en patient, kan du med fordel inddrage Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik i patientbehandlingen.

Dette kan foregå ved henvisning af patienten til os eller ved at kontakte vores telefon- eller e-mailvagt. Normalt er ventetiden på undersøgelse 2- 4 uger efter henvisningen. Når det drejer sig om risikovurdering af arbejdet hos en gravid, indkaldes hun til den førstkommende gravidvagt, som foregår hver uge. Patientundersøgelsen på klinikken kan vare op til halvanden time. Der er således sat god tid af til at opnå en grundig sygdoms- og erhvervsanamnese samt objektiv undersøgelse. Hvis vi finder indikation herfor, bliver patienten sendt videre til parakliniske undersøgelser og behandling på andre afdelinger. Når vi finder det nødvendigt, gennemfører vi, med patientens accept, besøg på dennes arbejdsplads for at afdække årsagssammenhænge og iværksætte forebyggende tiltag.

 

Arbejdsrelateret allergi eller lungesygdom
I forbindelse med udredning, diagnosticering og rådgivning samarbejder vi især med Hudafdelingen, Allergicentret og Lungemedicinsk Afdeling, men også andre afdelinger på Odense Universitetshospital. Vi er derfor interesseret i at modtage henvisning ret hurtigt, hvis der er mistanke om arbejdsbetinget astma, allergisk rhinitis eller eksem. Årsag til problemet findes lettere, når patienten fortsat er i aktuelt arbejde.

 

Arbejdspsykologisk undersøgelse
Har du mistanke om, at en patient har psykiske følger af påvirkninger i arbejdet, kan patienten henvises til psykologisk undersøgelse. Undersøgelsen er enten en arbejdspsykologisk eller neuropsykologisk udredning alt efter problemstillingen. Patienter med tilpasningsreaktion (stressreaktion) kan tilbydes behandlingsforløb i vores Stressklinik.

 

Flere patienter, samme problem
Muligvis har du flere patienter i din praksis med samme arbejdssted, og måske har disse patienter ensartede helbredsproblemer. Hvis dette er tilfældet, er det muligt for Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik at undersøge en større gruppe personer, såvel som arbejdspladsen.
Gruppeundersøgelserne foretages også efter henvisning fra virksomheder eller fagforeninger.

 

Toksikologiske undersøgelser
Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik gennemfører risikovurderinger af produkter og kemiske stoffer. Risikovurderingen foregår i forbindelse med patientsager eller på forespørgsel om konkrete stoffer og produkter.

 

Arbejdsskadesager
Når en patient undersøges på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, bliver der altid taget stilling til, om lidelsen skal betragtes som en arbejdsbetinget lidelse. Hvis dette er tilfældet foretager vi en anmeldelse til Arbejdstilsynet og Arbejdsskadesstyrelsen.

 

Patientrådgivning

Forebyggelse
Vi rådgiver om forhold, der kan forebygge arbejdsbetingede lidelser. Rådgivningen kan for eksempel dreje sig om:

 • værnemidler
 • ændring af ensidigt gentaget arbejde
 • arbejdshygiejne

Rådgivningen bliver undertiden gennemført i samarbejde med patientens arbejdsplads og miljørådgivere.

 

Erhvervsvejledning:
I mange tilfælde er det ikke muligt at ændre arbejdsmetoder og -materialer. I en sådan situation kan det være nødvendigt for patienten at skifte arbejdsplads eller erhverv. Hvis patienten endnu ikke er begyndt på arbejdsmarkedet, kan der naturligvis også være tale om vejledning i valg af uddannelse og erhverv, hvor det er muligt at undgå eksponering. Erhvervsvejledningen foregår undertiden i samarbejde med den til klinikken tilknyttede socialrådgiver.

 

Rådgivning ved graviditet
Det kan være nødvendigt at give en særlig rådgivning i forbindelse med graviditet. Måske kan der ændres på arbejdsforholdene for at undgå en eventuel risiko forbundet med at fortsætte arbejdet under graviditeten, eller den gravide kan få andre arbejdsopgaver. Alternativt må den gravide fraværsmeldes.

Telefon- og e-mailvagt Du har altid mulighed for at rette spørgsmål om arbejdsmedicinske forhold til os. En forespørgsel kræver ikke henvisning af en patient.
Spørgsmålet kan for eksempel dreje sig om et konkret stofs toksikologiske virkning, og hvilken eksponering for pågældende stof der er relevant. Det kan dreje sig om risiko ved en gravids arbejde, eller om en mulig sammenhæng mellem en patients symptomer og ergonomisk eller kemisk påvirkning på arbejdet.
Vi kan også hjælpe specielt interesserede med at fremskaffe relevant litteratur om arbejdsmedicinske spørgsmål. 
Telefonvagt: 6541 4990
E-mailvagt: ode.amk@rsyd.dk
Telefon og e-mail bliver besvaret dagligt, mandag til fredag kl. 08.00-15.00                                          
Forespørgsel kan også ske per brev.
Forskning og undervisning Forskning
Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik er løbende involveret i forskning om sammenhængen mellem arbejds- og miljøforhold samt sundhed.

 

Yderligere information om de enkelte projekter kan du se på Syddansk Universitets hjemmeside - se nederst på siden i boksen "mere information".

 

Undervisning
Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik står for undervisningen i arbejdsmedicin ved Det Medicinske Fakultet på Syddansk Universitet og på andre uddannelsesinstitutioner inden for sundhedsvæsenet.
Desuden deltager klinikken i formidling af viden om arbejdsmedicin gennem foredrag, artikler og lignende.

 

Hvis din tolvmandsforening eller eventuel efteruddannelsesgruppe ønsker indlæg om arbejdsmedicinske eller arbejdspsykologiske problemstillinger på et af jeres møder, kommer vi gerne ud og fortæller om dette.

Årsberetning Årsberetning 2016

 

Mere information

Pjece: Rundbordssamtale

Pjece: Stresshåndteringsforløb

Syddansk Universitets hjemmeside - Arbejds- og Miljømedicin

Provokationsrammer, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, OUH

Klinik for Musikersundhed


Siden er sidst opdateret: 06-09-2019 af Odense Universitetshospital.