Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

F - Øre-Næse-Hals/Høreklinik Afdeling F

Adresser

Øre-Næse-Hals/Høreklinik Afdeling F
Odense Universitetshospital
J.B. Winsløws Vej 4
5000 Odense C

 

Øre-Næse-Halsafdeling FS
Svendborg Sygehus
Baagøes Allé 15
5700 Svendborg

Telefon Odense:
 • Ambulatorium: 6541 2805
 • Operationsgang: 6541 2805
 • Sengeafsnit F2: 6541 2802
 • Høreklinik: 6547 2536
 • Vagthavende læge/kaldebord: 6541 1885

Svendborg:

 • Sekretariat, telefon 6320 2127 og 6320 2128, 6320 2048
 • Ambulatorium (telefontid kl. 7.45-08.30 og kl. 14.30-15.00), telefon 6320 2159
SKS-nummer 4202200.
Lokationsnummer 5790000184408.
Afdelingsledelse Odense
 • Ledende overlæge Jens Højbjerg Wanscher
 • Oversygeplejerske Vibeke Tilgaard Jensen

Svendborg

 • Koordinerende overlæge Michael Dalstrøm

Høreklinikken

 • Daglig leder Rikke Schnack-Petersen
Overlæger

Jens Højbjerg Wanscher, 1649, ledende, cochlear implant.

Christian Godballe, 2800, cancerkirurgi, forskningsansvarlig, studenterundervisning, thyreoideadatabase, forskningsleder.

John Jakobsen, 2803, næse-, bihule- og cancerkirurgi, uddannelsesansvarlig.
Helle Døssing, thyreoideakirurgi, thyreoideaundersøgelse, arbejdsplanlægning.

Anette Drøhse Kjeldsen, næsekirurgi, mb. Osler, videreuddannelse, ambulatoriefunktioner, forskningsleder, vicestudieleder.

Ågot M. Grøntved, Foniatrisk Ambulatorium, fonokirurgi, vicestudieleder, audiologopædi.
Christian Faber, ørekirurgi, CI, BAHA, foniatri, databaser, EPJ.
Mette Bay, halskirurgi, ultralyd, MTV.
Kristine Bjørndal, kræftpakke, cancerregistrering, halskirurgi.
Anders Rørbæk Madsen, hoved- og halskirurgi, foniatri, EPJ, medicinmodul, IT, Lektor, arbejdsplanlægning.

Camilla Slot Mehlum: foniatri, fonokirurgi, næse- og bihulekirurgi, CLE-test, verbal dyspraksi, Botolinum-toxin behandling.
Peter Darling, halskirurgi, skopier, næsekirurgi, bihulekirurgi, robotkirurgi.
Bahareh Philipsen, foniatri, FEES-ST.
Gita Jørgensen, undervisningsansvarlig, næsekirurgi, foniatri.
Michael Dahlstrøm, mellemørekirurgi, CI, næse-bihulekirurgi, svimmelhedsambulatorium.
Bjarne Bakke Hansen, spytkirtelkirurgi, næsekirurgi, endoskopier.

Afdelingslæger

Henrik Lind

Bibi Lange

Praksiskonsulent Herdis Bohn Olesen Brødbæk
Behandlingsspektrum Lidelser, der kræver kirurgisk behandling indenfor øre-, næse- og halsområdet. Desuden akutte indlæggelser af patienter med medicinske lidelser indenfor øre-, næse- og halsområdet (akutte vejrtrækningsproblemer, akut blødning, svære halsinfektioner, fremmedlegeme i spiserør m.m.).
Patienter med svimmelhed bør primært ses hos egen læge eller egen ørelæge.
Årligt indlægges cirka 3.500 patienter. Der ydes 20.400 ambulante konsultationer. 3540 opereres i fuld bedøvelse. Godartede hans- og strubelidelser udgør 25 %. Næse-bihulelidelser 15 %. Ørelidelser 15 % og svulstsygdomme udgør cirka 30 %. Øvrige lidelser 15 %. 40 % af indlæggelserne er akutte eller subakutte.
Af hensyn til en rationel og ressourcebesparende afvikling af de henviste patienter ønsker afdelingen, at patienterne er undersøgt hos praktiserende speciallæge i otologi før henvisning. Patienter mistænkt for cancer prioriteres højt og der er ingen ventetid. Se forløbsbeskrivelse HOHC.
Ambulantkirurgi Følgende indgreb er eksempler på operationer, som ofte kan udføres som sammedagskirurgi i generel anæstesi:
 • Myringoplastikker.
 • Tympanoplastikker type 2.
 • Aures Alatae.
 • Endoskopisk bihulekirurgi.
 • Direkte laryngoskopi.
 • Tonsillektomi.
 • Adenotomi.
 • Trommehindetubulation.

I ambulatoriet udføres desuden mindre indgreb i lokalanæstesi så som arteria temporalis biopsi, reposition af visse næsefrakturer, eksstirpation af mindre hudtumorer etc.

Ambulatorium Afdelingen har et lukket ambulatorium, hvortil patienterne visiteres enten fra praktiserende speciallæger i øre-næse-halssygdomme eller anden hospitalsafdeling.
Alle ambulante patienter bør primært visiteres til praktiserende speciallæge i øre-næse-halssygdomme, med mindre det er oplagt, at patienten kræver hospitalsbehandling.
Ambulatoriet fungerer som forundersøgelses- og efterundersøgelses ambulatorium. Der er årligt ca. 20.000 ambulante konsultationer.
I samarbejde med Talehøreinstituttet drives Foniatrisk Ambulatorium for patienter med stemmelidelser.
Svendborgafsnittet har regionsfunktion for svimmelhedspatienter, hvortil patienter henvises fra praktiserende speciallæger i øre-næse-halssygdomme.

 Senest fagligt revideret: 15-07-2019


Siden er sidst opdateret: 25-10-2019 af Odense Universitetshospital.