Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

G - Geriatrisk Afdeling, Svendborg

Ferielukning i ugerne 29 og 30 for Geriatrisk Klinik og Demensklinikken.

Adresse Valdemarsgade 51-53
5700 Svendborg
Telefon Sengeafsnit - 6320 1288 eller 6320 1290 på hverdage
Geriatrisk Klinik/Demensklinik 6320 1200, telefontid kl. 08.00-11.00 samt 13.00-15.00
SKS-nummer 4202710 - Sengeafdeling
4202719 - Geriatrisk Klinik og Demensklinik
Lokationsnummer 5790002000997 - Sengeafdeling
5790002000980 - Geriatrisk Klinik og Demensklinik
Overlæger
  • Ledende overlæge Søren Jakobsen
  • Overlæge, ph.d. Niels Espensen
  • Overlæge Anett Borg Kristensen
Praksiskonsulent Simon Glenthøj
Behandlingsspektrum Geriatrisk Afdeling beskæftiger sig med kombination af flere sygdomme hos ældre patienter, både akutte og kroniske sygdomme. Konsekvensen af sygdom hos ældre sammen med alderdomssvækkelse medfører ofte et behov for rehabilitering. Det geriatriske personale arbejder tværfagligt på sygehusene og har et nært samarbejde med de praktiserende læger og den kommunale sektor (hjemmeplejen).
Afdelingen har 2 sengeafsnit med i alt 32 senge. Akutte indlæggelser foregår via FAM.
Ambulanttilbud Geriatrisk Klinik forestår forundersøgelser, udredning og behandling i klinikken og ved hjemmebesøg, såvel som udredning og behandling efter udskrivelse fra geriatrisk sengeafdeling.
Geriatrisk Klinik har samme behandlings-, undersøgelses- og rehabiliteringstilbud som stationær afdeling.
Det er afdelingens holdning, at elektivt henviste patienter primært ses ambulant enten i klinikken eller ved hjemmebesøg for at undgå flest mulige indlæggelser og afkorte nødvendige indlæggelser via planlægning.
Geriatrisk Kliniks optageområde svarer til OUH Svendborgs optageområde.
Geriatrisk Klinik i Svendborg tilbyder subakut ambulant vurdering. Denne subakutte vurdering kan aftales med vagthavende læge på Geriatrisk Afdeling og tilstræbes gennemført efterfølgende hverdag.
Geriatrisk Klinik har derudover behovsstyret og cirka en gang månedligt hjemmebesøg på Ærø og samtidig tilsynsfunktion på sygehusenheden Ærø.
DemensKlinik Ifølge samarbejdsmodellen for demensområdet i Region Syddanmark, kan praktiserende læger henvise patienter til demensudredning ved 2 demensklinikker.

I det sydfynske område (Langeland, Ærø, Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nyborg, Assens) varetages denne funktion af Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg.

Ortogeriatri Ældre mennesker, som får hoftenære brud, har ofte flere konkurrerende sygdomme, som også er årsagen til, at patienten falder. Ud over at få opereret bruddet vurderes patientens samlede situation. Udskrivelse planlægges i det tværfaglige team sammen med patienten og dennes pårørende. Patienterne indlægges derfor i geriatrisk sengeafdeling til rehabiliterende behandling.

Senest fagligt revideret: 19-09-2019

 

Mere information

Oversigt over afdelingens patientinformationer


Siden er sidst opdateret: 20-09-2019 af Odense Universitetshospital.