Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

I - Hudafdeling og Allergicenter

Adresse Kløvervænget 15, Indgang 142
5000 Odense C
Telefon 6611 3333, lokalnummer 12705
Gennemvalg 6541 2705
E-mail

ode.i@rsyd.dk

 

Sikker digital post – for offentlige myndigheder
Alle offentlige myndigheder benytter tunnel-kryptering. E-mails der sendes mellem offentlige myndigheder, som f.eks. fra kommune til sygehus,
bliver automatisk sendt som sikre e-mails. Som offentlig myndighed kan du derfor sende personfølsomme oplysninger til os på ode.i@rsyd.dk.

 

Sikker digital post – for ikke offentlige virksomheder
Log på din digitale postkasse via virk.dk på denne adresse: https://indberet.virk.dk/digital-post

SKS-nummer 420203:   Hudafdeling I og Allergicenteret
4202034: I-Allergicenteret
4202039: Hudambulatoriet I
4202030: I-Sengeafsnit
Lokationsnummer Hudambulatoriet: 5790000184071
Allergicenteret: 5790000218134
Afdelingsledelse

Konstitueret Ledende overlæge, klinisk lektor Sigurd Broesby-Olsen

Oversygeplejerske Jette Frydendal Jensen

Overlæger

Anette Bygum, forskningsansvarlig

Tine Vestergaard, uddannelsesansvarlig

Carsten Bindslev-Jensen, specialeansvarlig

Charlotte Gotthard Mørtz, specialeansvarlig

Henrik Fomsgaard Kjær

Lone Hvid

Evy Paulsen

Sigurd Broesby-Olsen

Praksiskonsulent Karin Kjeldsen
Behandlingsspektrum Hudlidelser, allergi og kønssygdomme, herunder HIV-screening
Ambulanttilbud

Patienter modtages efter henvisning fra praktiserende læger, speciallæger og hospitalsafdelinger.


Forundersøgelsesprogrammer:
Størstedelen af de indlagte patienter er primært undersøgt ambulant, enten i afdelingens ambulatorium eller hos praktiserende speciallæge i dermatologi.
Henvisningerne visiteres af en af afdelingens overlæger. For ikke-akutte patienter er ventetiden på ambulant behandling fra få dage til 2 måneder.

Specielt

Kondylomer og klinik for seksuelt overførte sygdomme (SOS-klinikken)
Patienter, der vil undersøges for seksuelt transmitterede sygdomme inklusiv HIV-infektion, kan bestille tid på telefon 65 41 27 19 på hverdage kl. 08.00-15.00.

 

Henvisning til Afdeling I
Med henblik på en generel bedring af kvaliteten bør følgende elementer være velbelyste i henvisningen:

  1. Tydelig patientidentifikation, inklusive telefonnummer. Forældrenes navn, når det drejer sig om børn
  2. Tentativ diagnose
  3. Anamnese med oplysning om lidelsens varighed, forløb, hidtidige behandlingsforsøg (lokal og eventuel systemisk behandling), resultatet af eventuel tidligere henvisning til speciallæge og begrundelsen for henvisning til Afdeling I. Resultatet af tidligere undersøgelser kan eventuelt vedlægges i kopi
  4. Fund ved objektiv undersøgelse
  5. Angivelse af acceptabel ventetid
  6. Angivelse af behov for tolkebistand samt angivelse af familiens sprog

Med henblik på den bedste udnyttelse af ressourcerne bør visitationspraksis reguleres, hvor det er hensigtsmæssigt.

  • Henvisning til praktiserende speciallæge bør være overvejet, og undladelse heraf bør begrundes
  • I nogle tilfælde, hvor patienten er i forløb i speciallægepraksis eller netop afsluttet herfra, kan der være behov for, at almen praksis konfererer med speciallægen om mulighederne for intensiveret behandling i primærsektoren eller speciallægen opfordres til henvisning til Dermatologisk Afdeling
  • Patienter, der tidligere har været afsluttet efter behandling i Afdeling I, bør henvises til speciallægelig vurdering efter ovenstående retningslinjer
  • Patienter, der i ventetiden på konsultation i ambulatoriet, henvises til eller tages i behandling af speciallæge, bør aflyses på ambulatoriets venteliste. Ambulatoriet bedes underrettet.

Desuden vil der løbende blive afholdt kurser for praktiserende læger vedrørende diagnostik og behandling af nogle hyppige hudsygdomme.
Kortere patientforløb vil blive søgt opnået ved tidligere afslutning i ambulatoriet af patienter med kroniske hudsygdomme til fortsat kontrol og behandling hos egen læge eller speciallæge, eventuelt med indskudte kontroller i ambulatoriet.

 Senest fagligt revideret: 19-01-2018

 

Mere information

Oversigt over afdelingens patientinformation


Siden er sidst opdateret: 26-08-2019 af Odense Universitetshospital.