Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

M - Endokrinologisk Afdeling

 

Adresse

M-Ambulatoriet

Kløvervænget 6

Indgang 93, 3. sal

5000 Odense C

 

Sengeafsnit MC98

Indgang 128, 1. sal

5000 Odense C

Telefon

6611 3333

M-Ambulatoriet 65 41 18 07

Sengeafsnit MC98 lokal 65 41 34 21

 

Ved behov for telefonisk drøftelse kan M-specialebagvagt træffes på telefon 51 54 81 93.

E-mail

Sikker digital post - for offentlige myndigheder
Alle offentlige myndigheder benytter tunnel-kryptering. E-mails der sendes mellem offentlige myndigheder, som f.eks. fra kommune til sygehus, bliver automatisk sendt som sikre e-mails. Som offentlig myndighed, kan du derfor sende personfølsomme oplysning til os på: ode.m@rsyd.dk

Sikker digital post - for ikke offentlige virksomheder
Log på din digitale post kasse via virk.dk på denne adresse:
https://indberet.virk.dk/digital-post

SKS-nummer

4202080

Lokationsnummer

5790000184149.

Afdelingsledelse

Ledende overlæge Jeppe Gram, e-mail: jeppe.gram@rsyd.dk

Oversygeplejerske Anna Sofie Lillevang, e-mail: anna.sofie.lillevang@rsyd.dk

Overlæger

Charlotte Ejersted, Osteoporoseklinikken

Dorte Glintborg, Hypofyseklinikken

Henning Anker Friis Juhl, Hypofyseklinikken

Jan Frystyk, forskningsleder, Porfyri

Lars Folkestad, Thyroideaklinikken

Marianne Andersen, Hypofyseklinikken,

Moustapha Kassem, KMEB/ molekylær endokrinologi

Pernille Hermann, Osteoporoseklinikken

René Klinkby Støving, Ernæringsklinikken/Ernæringsenheden

Steen Bonnema, Thyroideaklinikken og Blodtryksklinikken

Thomas Brix, Thyroideaklinikken

Torben Leo Nielsen, Hypofyseklinikken

Praksiskonsulent

Henrik Krabbe Laustrup

Behandlingsspektrum

Endokrinologisk Afdeling M varetager udredning, diagnostik og behandling af patienter med endokrinologiske, metaboliske og ernæringsmæssige sygdomme samt essentiel og sekundær hypertension på hovedfunktions-, regionalt- og højt specialiseret niveau.

Foregår i sengeafdelingerne MC98 og Ernæringsenheden samt i Endokrinologisk ambulatorium, OUH, Odense.

 

Henvisninger visiteres dagligt herunder planlægning af undersøgelsesprogram

 

Afdelingen varetager desuden DXA knogleskanninger på OUH matriklerne i Nyborg og Odense.

Afdelingen har et tæt samarbejde med sygehusets øvrige specialer om fælles patienter.

Klinik for Molekylær Endokrinologisk Behandling (KMEB) er også en del af den kliniske funktion.

Diabetes

Patienter med type 1, type 2 og sekundær diabetes modtages til diagnosticering, behandling og undervisning i Steno Diabetes Center Odense.

Alle patienter med akutte komplikationer (ketoacidose, hypoglykæmi etc.) og med senkomplikationer i øjne, nyrer og nerver (inkl. hypertension) modtages i sengeafsnit MC98.

Thyroidea- og parathyroideasygdomme

Alle patienter med disse sygdomme fra afdelingens optageområde kan henvises. Patienter udenfor Odense Universitetshospitals optageområde kan henvises, hvis der er behov for specialistvurdering (second opinion eller diagnostik/behandling på regional eller højt specialiseret niveau).

Patienter med struma henvises primært til Endokrinologisk Afdeling. M, der varetager diagnostik og behandling herunder henvisning til kirurgi.


Udover ultralyds- og vævsbiopsibaseret diagnostik varetager afdelingen i samarbejde med Øre-Næse-Hals Afdeling UL-vejledt laserbehandling af cyster og solitære knuder i thyroidea.

Knoglemetaboliske sygdomme

Alle patienter med for eksempel osteomalaci, hyper- og hypocalcæmi, og sjældne knoglesygdomme (f.eks.Mb Paget, osteogenesis imperfecta) kan henvises. Alle patienter med risikofaktorer for osteoporose eller behov for behandlingskontrol kan henvises til DXA skanning, hvor svaret tilgår henvisende læge. Patienter med kompliceret osteoporose (spinale kompressionsfrakturer, bivirkninger til antiosteoporotisk behandling eller osteoporose hos yngre kvinder (<50 år) og mænd (<60 år)

Hypofyse-, gonade- og binyresygdomme

Alle mistænkt for disse sygdomme kan henvises til afdelingen, herunder patienter med mandlig hypogonadisme, patienter med galaktoré, gynækomasti og hyperprolaktinæmi.

Neurokirurgisk-Endokrinologisk Ambulatorium er åbent 2-3 gange om måneden, hvor patienter specielt med hypofyselidelser vurderes præ- og postoperativt. Vurderingen foretages af overlæge fra Afdeling U og Afdeling M i et snævert samarbejde med neuroradiolog.

Hirsutisme

Præmenopausale kvinder med hirsutisme og mistanke om PCOS udredes ved gyn/endo klinik, Afdeling D. Ved mistanke om androgen producerende tumor kan henvises til Endokrinologisk Afdeling M.

Spiseforstyrrelser

Ernæringsklinikken indgår i et tværfagligt samarbejde i Center for Spiseforstyrrelser ved OUH (http://psykiatrienisyddanmark.dk/wm511642), som er ét ud af tre højtspecialiserede centre i Danmark. Centeret er et murstensløst samarbejde mellem Ernæringsklinikken ved Endokrinologisk Afdeling M, Pædiatrisk Afdeling H, Børne & Ungdomspsykiatrisk afdeling og Psykiatrisk afdeling P. Centeret har landets eneste professorat i spiseforstyrrelser. Tilgangen er tværfaglig og for børn og unge fokuseres på familieaspektet. Behandlingen er som udgangspunkt ambulant.

Indenfor centersamarbejdet varetager Ernæringsklinikken den somatiske del af udredningen og behandlingen hos patienter fra 15 års alderen. Derudover samarbejder Ernæringsklinikken også med de øvrige psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark og med privatpraktiserende terapeuter. Optageområdet for Ernæringsklinikken er Region Syddanmark og Region Sjælland med hvilken, der er indgået en samarbejdsaftale.

Der anvendes oftest et to-sporet ernærings-psykoterapeutisk behandlingsprogram, hvor patienten både går til regelmæssig kontrol i Ernæringsklinikken parallelt med et psykoterapeutiske forløb. Behandlingen er således rettet mod såvel de fysiske skadevirkninger af bl.a. fejlernæring og opkastning og de psykiske problemer.

Patienter, som er fysisk medtaget, kan indlægges i Ernæringsenheden i Endokrinologisk Afdeling M til intensiv ernæringsrehabiliterende behandling understøttet af et parallelt forløbende psykoterapeutisk forløb. Det er landets eneste somatisk specialiserede døgnafsnit for svær anorexia nervosa. Ernæringsenheden har syv stuer og tiltrækker svært somatisk påvirkede patienter (fra 15 års alderen) fra psykiatriske og somatiske afdelinger i hele landet.

Efter 1-8 ugers indlæggelse i Ernæringsafsnittet, overflyttes patienten typisk til psykiatrisk afdeling eller udskrives til to-sporet ambulant opfølgning (ernæring og psykoterapi).

Der afholdes støttende forløb for de pårørende, bl.a. intensiv medbehandlerkursus og udkørende hjemmebesøg.

Henvisningen kan stiles til Centerets sekretariat i B&U - Odense eller til én af de ovennævnte samarbejdende afdelinger.

Fedme

Der modtages henvisninger på patienter, der ønsker vurdering af om de kan få en fedmeoperation (f. eks. gastric bypass eller gastric sleeve). Ernæringsklinikken samarbejder med det Bariatrisk Kirurgiske Center i Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, hvor alle operationer foregår. Ernæringsklinikken varetager visitationen, forberedende forløb og opfølgning efter operationen.

 

Ernæringsklinikken har ikke et behandlingstilbud for patienter, der ikke opfylder de nationale kriterier (https://www.sst.dk/da/udgivelser/2017/faglig-visitationsretningslinje-visitation-til-kirurgisk-behandling-af-svaer-fedme) for at komme i betragtning til fedmekirurgi eller til patienter, der ikke ønsker operation. Her henvises til diætetisk vejledning og støtte til livstilsændringer i primærsektoren.

 

Alle fedmeoperationer i Region Syddanmark foretages i Esbjerg. Ved særligt komplicerede fedmeoperationer (f. eks. hvis der allerede er foretaget én operation tidligere) foretages operationen i Region Midtjylland eller i Hovedstadsregionen.

Region Syd udfører ikke længere gastric banding (mave bånd) operationer. Justeringer af båndet for patienter, som tidligere har fået foretaget en gastric banding operation i enten i Danmark eller udlandet foretages i Esbjerg.

 

Ernæringsklinikken modtager også henvisninger på patienter, der mistænkes for komplikationer til tidligere operation for overvægt, f. eks. dumping, jern- eller vitaminmangel, stor vægtøgning eller mavesmerter. Optageområdet er Fyn og øerne.

 

Der foretages altid en individuel risikovurdering, hvilket betyder, at der foretages en konkret afvejning af risikoen med den forventede helbredsmæssige gevinst. Hvis der samtidig med overvægten er andre svære sygdomme, som væsentligt øger risikoen ved operationen eller forløbet efter operationen, må der i stedet satses på ikke-kirurgiske behandlinger.

 

For at nedsætte risikoen ved operationen skal ledsagesygdomme og konkurrerende lidelser være diagnosticeret og relevant medicinsk behandling iværksat.

 

Før operationen forberedes patienten gennem et obligatorisk undervisningsforløb ved læger, sygeplejersker og diætister. I forløbet er der rig mulighed for at få svar på alle spørgsmål omkring fedmeoperationen. Jo bedre man er forberedt, jo større er chancen for at man i det lange løb bliver tilfreds med operationen. Undervisningen foregår i Ernæringsklinikken.

 

De første 1-2 år efter operationen er der opfølgning i Ernæringsklinikken. Hvis forløbet er ukompliceret, afsluttes patienten herefter til livslang opfølgning hos egen læge.

 

Der er åben telefonkonsultation for alle patienter tilknyttet klinikken på alle hverdage.

Porfyri

Endokrinologisk Afdeling M er nationalt center for udredning og behandling af patienter med akut intermitterende porfyri. Dette foregår i samarbejde med Klinisk Genetisk Afdeling, OUH, der forestår den genetiske udredning og rådgivning

Inborn error of metabolism

Alle arvelige metaboliske sygdomme hos voksne bør henvises.

Hypertension

Blodtryksklinikken modtager patienter til udredning og initial behandling ved mistanke om renovaskulær eller sekundær endokrin hypertension samt ved behandlingsresistent hypertension.

 

Patienter mistænkt for renovaskulær hypertension henvises til Blodtryksklinikken, Endokrinologisk Afdeling M, mest hensigtsmæssigt allerede på baggrund af en isotoprenografi. Dette fordi den videre udredning er tæt forbundet med eventuel behandling med transluminal angioplastik. Det er således ikke hensigtsmæssigt at udføre renal angiografi inden henvisningen. Også ACE-hæmmer renografi foretages efter henvisning til Blodtryksklinikken, hvor vi koordinerer det samlede patientforløb. Udredning og behandling af renovaskulær hypertension dækker Region Syddanmark.

Udredning for hyperaldosteronisme og fæokromocytom foregår ligeledes på Endokrinologisk Afdeling M.

 

Patienter med fortsat højt blodtryk trods behandling med 3 antihypertensiva i maksimal dosis kan ligeledes henvises.

Patienter med hypertension og hjerte-, nyre- eller diabetes sygdom bør primært henvises til relevant specialeambulatorium.

 

 

 Revideret 04.10.2019

 


Siden er sidst opdateret: 04-10-2019 af Odense Universitetshospital.