Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Medicinsk Afdeling M/FAM, Svendborg

Adresse Medicinsk Afdeling M/FAM
OUH Svendborg Sygehus
Baagøes Allé 15
5700 Svendborg
Telefon 6320 2213
E-mail sve.m@rsyd.dk
SKS-nummer

Fælles Akutmodtagelse, FAM - 4202779
Sengeafsnit - 4202730
Ambulatorier - 4202739

 

Sygehushenvisninger kan ikke længere modtages på SKS-kode 4202759 ”OUH Skadestue Amb. (Svendborg)”  Denne vil give jer en fejlkvittering ved afsendelse.
I bedes derfor sende til 4202779, som ovenfor angivet.

Lokationsnummer 5790002000911 Medicinsk Afdeling M
5790002000935 Fælles Akutmodtagelse, FAM
Afdelingsledelse
Overlæger med speciale
 • Mette Worsøe, intern medicin, kardiologi
 • Anders Svendsen, intern medicin/reumatologi
 • Claus Aalykke, intern medicin/gastroenterologi/hepatologi (specialeansvarlig)
 • Claus Tveskov, kardiologi (specialeansvarlig)
 • Hans Henrik Jepsen, intern medicin/kardiologi
 • Henrik Andersen, intern medicin/lungemedicin
 • Irena Hammen, intern medicin/lungemedicin (specialeansvarlig)
 • Jakob Dahlrot, intern medicin/gastroenterologi/hepatologi
 • Jens Kristian Pedersen, intern medicin/reumatologi
 • Jess Lambrechtsen, kardiologi
 • Jon Rasmussen, intern medicin/kardiologi
 • Jørgen Hangaard, intern medicin/endokrinologi
 • Kenneth Egstrup, intern medicin/kardiologi (professor)
 • Kirsten Vinding, intern medicin
 • Klaus Levin, intern medicin/endokrinologi
 • Lis Stilgren, intern medicin/endokrinologi (specialeansvarlig)
 • Melanie Morillon, intern medicin/reumatologi
 • Mirza Husic, intern medicin/kardiologi
 • Niels Kjær Knudsen, intern medicin/endokrinologi
 • Per Syrak Hansen, intern medicin/hæmatologi
 • Peter Thye-Rønn, intern medicin/nefrologi
 • Rasa Ramoskiene, intern medicin/infektionsmedicin
 • Søren Andreas Just, intern medicin/reumatologi (specialeansvarlig)
 • Thomas Ulstrup, intern medicin/gastroenterolgi/hepatologi
 • Thomas B. Christophersen, intern medicin/kardiologi (funktionsansvarlig)
 • Tony Bill Hansen, intern medicin/endokrinologi
 • Zaman Sarwari, gastroenterologi/hepatologi

 

Afdelings- eller sygehuslæger:

 • Audrone Binderup, kardiologi
 • Camilla Höghlund, gastroenterologi
 • Carsten Brehmer, lungemedicin
 • Henrik Nielsen, almen medicin
 • Magdalena Böhme, kardiologi
 • Søren Auscher, kardiologi
Praksiskonsulent Carsten Ottesen Henriksen.
Behandlingsspektrum

Fælles Akutmodtagelse, FAM
FAM modtager akutte patienter til samtlige sygehusets specialer fraset fødende og akutte kardiologiske specialepatienter.
Otologiske og urologiske specialepatienter dog kun efter aftale med specialets bagvagt.
FAM har centralvisitation for alle akutte indlæggelser fraset telekardiologi.

 

Medicinsk Afdeling
Hovedopgaver:
Der modtages visiterede og uselekterede medicinske patienter inden for alle de medicinske specialer.  Vi løser opgaver inden for begrebet ”hovedsygehus”, og anvender OUH Odense Universitetshospital som specialistfunktion.

Følgende grenspecialer er repræsenteret:

 • Kardiologi
 • Endokrinologi
 • Lungemedicin
 • Reumatologi
 • Gastroenterologi/hepatologi
Ambulanttilbud Fælles Akutmodtagelse FAM
Patienter til akut ambulant vurdering kan meldes til centralvisitationen.

Medicinsk Afdeling har ambulantfunktion i både Nyborg og Svendborg.

 

Medicinsk Afdeling
Alle henvisninger sendes til Medicinsk Afdeling M, hvor geografiske ønsker kan angives, men der forbeholdes ret til at udnytte ledig kapacitet på begge matrikler.
Subakut ambulantvurdering aftales ved telefonkontakt til det respektive ambulatorium.

 

Diagnostisk Center, telefon 6320 2510 
Der tilbydes subakutte tider som alternativ til akut indlæggelse og modtages elektive patienter til udredning og behandling.
Der kan henvises direkte til diverse undersøgelser: Lumbalpunktur, knoglemarvsundersøgelser, ascitespunktur og pleuracentese.

 

Udredning i pakkeforløbet ”Mistanke om Alvorlig livstruende Sygdom” (MAS):
Pakkeforløbet er et tilbud, som retter sig mod de patienter, hvor egen læge har mistanke om alvorlig sygdom, der kan være kræft (se forløbsbeskrivelse nedenfor).

 

Kardiologisk Ambulatorium, telefon 6320 2254
Der tilbydes subakut og elektiv ambulant udredning og behandling i Svendborg og Nyborg (inklusiv CT-skanning af koronarkar, Holtermonitorering, 24-timers BT, arbejds-ekg, ekkokardiografi mm.)

 

Udredning i hjertepakkeforløb:

 

Der findes 4 hjertepakkeforløb:

 • Angina pectoris
 • Arytmi
 • Hjertesvigt og hjerteklapsygdom
 • Kronisk hjertesygdom

DVT-patienter henvises til kardiologisk Ambulatorium, som i samarbejde med Radiologisk afdeling tilbyder akut udredning og behandling.

Der er etableret telemedicinske konsultationer på Ærø.

 

Endokrinologisk Ambulatorium, telefon 6320 2252
Der tilbydes subakut og elektiv ambulant udredning og behandling i Svendborg og Nyborg (inklusiv retinascreening, diabetiske fodsår og perifer blodtryksmåling).

 

Der er etableret telemedicinske konsultationer på Ærø.

 

Reumatologisk Ambulatorium, telefon 6320 2506
Der tilbydes subakut og elektiv udredning og behandling (inklusiv akut artritklinik).

 

Lungemedicinsk Ambulatorium, telefon 6320 2245
Der  tilbydes subakut og elektiv udredning og behandling.

 

Gastroenterologisk/hepatologisk Ambulatorium, telefon 6320 2904
Der tilbydes subakut og elektiv udredning og behandling (inklusive øvre og nedre skopier, anæmiudredning, transfusioner, kapselendoskopi).

Særlige forhold

Visitation, akutte indlæggelser
FAM-visitator kontaktes via sygehusets hovednummer 6320 2000.

 

Akutte hjertepatienter indlægges i Afsnit MK/Karma.
Øvrige akutte patienter modtages i FAM.
Ved faglige problemstillinger kan der i dagtid stilles om til bagvagten på henholdsvis kardiologisk eller medicinsk søjle.

 

Børn
Patienter < 15 år henvises til H.C. Andersen Børnehospital, OUH Odense.

 

Rygpatienter
Der modtages ikke rygpatienter.
Ønskes indlæggelse, visiteres der til enten Reumatologisk Afdeling C eller Neurokirurgisk Afdeling U, OUH Odense. Ved behov for indlæggelse kontaktes FAM, Odense.

 

Nefrologi
Patienter mistænkt for nefrologisk sygdom henvises til Nyremedicinsk Afdeling Y, OUH Odense.

 

Tele-KOL
Udvalgte KOL-patienter udskrives fra FAM til behandling i hjemmet via telemedicin.

 Senest fagligt revideret: 27-06-2019


Siden er sidst opdateret: 20-02-2020 af Odense Universitetshospital.