Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Vær med til at gøre Nyremedicinsk Afdeling endnu bedre

patient og sundhedspersonale på gangen

Vil du være med til at gøre Nyremedicinsk Afd. Y på OUH i Odense endnu bedre? Så er det muligt for dig nu!

Nyremedicinsk Afdeling Y søger brugerrepræsentanter til et nyetableret brugerråd, hvor patienter og pårørende kan dele erfaringer og gode ideer med fagpersoner fra afdelingen. Som patient eller pårørende får du mulighed for at deltage i og påvirke udviklingen i afdelingen.

Emnerne for brugerrådets arbejde kan f.eks. være:

  • Patient- og pårørendeinformation
  • Internetside
  • Forbedringsindsatser
  • Afd. Y på Nyt OUH
  • Forskningsprojekter

Måske har du været patient på et af vores afsnit i Nyremedicinsk Afdeling eller du er pårørende til en nyresyg patient, og har en mening og et ønske om at medvirke til afdelingens udvikling. Som medlem af brugerrådet er din opgave at tænke ud over dine egne erfaringer og repræsentere en bred patient- eller pårørendegruppe med nyremedicinske sygdomme.

Mødeindkaldelser og korrespondance vil foregå via e-mail.

Brugerrådet vil mødes ca. 4 gange årligt i Odense. Møderne vil vare ca. 2 timer og vil planlægges til at blive afholdt udenfor almindelig arbejdstid.

Al deltagelse er frivillig og ulønnet. Du kan få refunderet transportudgifter.

Yderligere oplysninger:
Du er velkommen til at høre nærmere om Brugerrådet hos Kvalitetskoordinator Tina Ejlsborg eller Forskningssygeplejerske Hanne Agerskov på tlf. nr. 6541 3259

Ansøgningsfrist:
Hvis du er interesseret i at deltage i brugerrådet så fortæl kort, hvorfor du ønsker at deltage i rådet i en kort motiveret ansøgning, og send den via mail til ode.y@rsyd.dk

Du kan også finde et ansøgningsskema i vores afsnit og aflevere et udfyldt skema i det afsnit, du er tilknyttet.

Ansøgningsfrist er torsdag d. 15. august 2019.

Vi glæder os til at høre fra dig.


Siden er sidst opdateret: 17-06-2019 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring