Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Operation

På gynækologisk afdeling foretager vi både operationer i dagskirurgi, hvor du kommer hjem samme dag, og operationer som efterfølgende kræver indlæggelse. Skal du i dagskirurgi foregår dette i Gynækologisk ambulatorium på Svendborg Sygehus eller Odense Universitets Hospital, mens operationer med efterfølgende indlæggelse foregår på Gynækologisk operationsafsnit på Odense Universitetshospital.
 

Hvem opereres på operationsafsnittet i Odense?

På vores gynækologiske operationsafsnit opererer vi patienter med gynækologiske og obetstriske lidelser, som bl.a.:

  • Gentagne fremfald af underlivet (nedsynkning)
  • Komplicerede nedre urinvejslidelser og tilstande med ufrivillig vandladning
  • Gynækologiske kræftsygdomme (i samarbejde med onkologisk Afdeling R og Abdominalkirurgisk Afdeling A)
  • Kejsersnit efter en lægelig vurdering

 

Hvem opereres i ambulatoriet i Odense eller Svendborg?

I den dagkirurgiske del af vores ambulatorier tager vi os både at modtagelse, behandling, opvågning og udskrivning af patienter samme dag. Dette kan være:

  • Kikkertundersøgelse

  • Behandling af kønsvorter

  • Udskrabning fra livmoderen

  • Keglesnit


Tidspunkt for operation

Operationsafsnittet på Odense Universitetshospital varetager såvel planlagte som akutte operationer; derfor kan rækkefølgen af planlagte operationer af og til blive ændret på selve operationsdagen. I få tilfælde kan det være nødvendigt at aflyse en planlagt operation på grund af akutte indgreb.

 

Pårørende

Du er velkommen til at tage en pårørende med hvis du skal opereres. Skal du opereres på vores operationsafsnit, er din pårørende velkommen til at følge dig til operationsgangen. Under operationen er det ikke muligt for din pårørende at opholde sig på operationsafsnittet. Ved kejsersnit i rygmarvsbedøvelse er én enkelt pårørende dog velkommen til at være på operationsstuen under operationen.

 

Mobiltelefon

Det er tilladt at benytte mobiltelefon på operationsafsnittet, så længe det ikke forstyrre andre patienter og personalet.


Personale og studerende

På operationsafsnittet og i ambulatorierne arbejder læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sekretærer og jordemødre. Gynækologisk operationsafsnit er i Odense ledet af xxx og afdelingssygeplejerske Annette Henriksen. Gynækologisk ambulatorium i Odense er ledet at overlæge Gudrun Neumann og i Svendborg af overlæge Micha Bank Hornstrup, samt afdelingssygeplejerske Tanja M. Kock. Desuden har Odense Universitetshospital ansvar for uddannelse af sundhedsfaglige studerende, og derfor vil der ofte være sygeplejerske-, medicin-, eller jordemoderstuderende med på undersøgelsesstuerne i ambulatoriet.

 


Siden er sidst opdateret: 06-08-2019 af Odense Universitetshospital.