Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Center for Funktionelle Lidelser

Region Syddanmarks Center for Funktionelle Lidelser er etableret på Odense Universitetshospital OUH. Centeret er tilknyttet Smertecenter Syd, da der er et stort overlap mellem patienter med funktionelle lidelser og patienter med kroniske smerter. Ligesom der er et stort overlap i forhold til behandlingstilbuddene. Det betyder, at behandlingen bliver tilrettelagt individuelt og tværfagligt, så der opnås synergi mellem behandlingstilbuddene.

Centret behandler de sværest ramte patienter
Center for Funktionelle Lidelser arbejder sammen med psykiatrien, herunder Psykiatrisk Afdeling i Odense, og andre relevante faglige specialer i forbindelse med behandling af patienterne. Centeret er bemandet af en speciallæge, en sygeplejerske, en fysioterapeut med indsigt i behandling, træning og rehabilitering og en psykolog. Rammerne for børn og unge er nærmere beskrevet i et særskilt afsnit.

Centeret har kapacitet til at behandle cirka 275 af de sværest ramte patienter årligt. Heraf er 75 af patienterne børn med funktionelle lidelser, som forsat behandles i de eksisterende rammer på børneafdelinger og i børne- og ungepsykiatrien, som centeret samarbejder med.

Henvisning
Patienter bliver henvist til Center for Funktionelle Lidelser gennem deres praktiserende læge, en speciallæge, sygehusafdeling mm. Center for Funktionelle Lidelser modtager ikke patienter med helbredsangst. Henvisning af børn og unge henvises via børneafdelinger.

Behandling ved Center for Funktionelle Lidelser
Patienter med funktionelle lidelser er meget forskellige, og derfor vil behandlingerne blive tilrettelagt individuelt og i tæt samarbejde med den enkelte patient og de pårørende.

Om funktionelle lidelser
Funktionelle Lidelser er en samlet betegnelse for en række lidelser, der blandt andet påvirker patienternes evne til at fungere i hverdagen, men som man sjældent kan se i blodprøver, røntgenundersøgelser eller andre medicinske undersøgelser.

De funktionelle lidelser er 'multifaktorielle', hvilket betyder, at der er mange forskellige faktorer og årsager til, at en person udvikler en funktionel lidelse. Gennem de seneste år er der blevet forsket i årsager og behandlingsmuligheder af funktionelle lidelser. Forskningen pågår fortsat.

Patienter med lettere funktionelle lidelser behandles lokalt
Den praktiserende læge er den primære behandler og vil i de fleste tilfælde være den bedste til at behandle patienter med lette til moderate funktionelle lidelser. Samtidig vil patienter med lette til moderate funktionelle lidelser også blive udredt og behandlet i de fleste specialer på alle sygehuse i Region Syddanmark.

Vil du vide mere
Du kan læse mere om funktionelle lidelser i Sundhedsstyrelsens anbefalinger til udredning, behandling, rehabilitering og afstigmatisering af mennesker med funktionelle lidelser her.

Har du spørgsmål er det altid en god ide at kontakte din praktiserende læge, speciallæge eller afdeling man er tilknyttet. Henvisning til Center for Funktionelle Lidelser sker netop gennem den praktiserende læge, en speciallæge, sygehusafdeling mm.

Børn og unge i center for funktionelle lidelser, Odense Universitetshospital, OUH
Behandlingstilbuddet til børn og unge er væsentligt forskelligt fra behandlingstilbuddet til voksne og beskrives derfor særskilt i det følgende.

Centret behandler de sværest ramte patienter
Børn og unge med svære funktionelle lidelser kan henvises til specialiseret behandling i Odense fra børneafdelinger eller børnepsykiatriske afdelinger i hele Region Syddanmark samt fra praktiserende børne- og ungdomspsykiater. Børn og unge modtages kun undtagelsesvist efter henvisning direkte fra praktiserende læge.

Centret behandler børn og unge med længerevarende, svære symptomer med betydende påvirkning af funktionsniveauet, herunder langvarigt fravær fra skole og fritidsaktiviteter. Patienterne skal være fysisk velundersøgt, hvor der ikke er fundet en veldefineret fysisk sygdom som i tilstrækkelig grad kan forklare symptomerne. Barn og forældre skal være indstillet på at deltage i behandling af en funktionel lidelse.

Patienter med lette eller moderate symptomer skal fortsat behandles i almen praksis og på regionens pædiatriske afdelinger. 

Behandlingen af børn og unge med funktionelle lidelser
Formålet med behandlingen af børn og unge med funktionelle lidelser er, at patient og familie udvikler kompetencer til at håndtere deres fysiske symptomer, så de kan genetablere et aktivt børne- og ungdomsliv med skolegang, uddannelse og fritidsinteresser; og på sigt få en normalisering af hverdagsliv med evt. symptomfrihed.

Tilgangen til patienterne er familiebaseret med fokus på respektfuldt samarbejde med barnet/ den unge og familie. Behandlingen er tværfaglig og bygger på en biopsykosocial symptomforståelse.

Kontakt
Har du spørgsmål eller andet er du velkommen til at kontakte Børne -og Ungeafdelingen H. C. Andersen Børne og Ungehospital, OUH: karin.lassen@rsyd.dk eller Børne-og Ungepsykiatrisk Afdeling Odense: ditte.roth.hulgaard2@rsyd.dk 

 


Siden er sidst opdateret: 24-06-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring