Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Afd. G: Uhensigtsmæssige genindlæggelser

De Nationale Mål for Sundhedsvæsenet pålægger kommuner, praktiserende læger og sygehuse at reducere forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser af ældre medicinske patienter.

Sygehusafdelingerne på OUH får dagligt tilsendt lister over patienter, der genindlægges indenfor 30 dage. Listerne gennemgås løbende for at drage læring og om muligt at undgå uhensigtsmæssige genindlæggelser fremover.

Indenfor 30 dage genindlægges 18% af de geriatrisk patienter (ca. 400/år) – de fleste indenfor de første 7 dage. Langt de fleste genindlæggelser skyldes ny akutsygdom eller forværring i kendt kronisk sygdom, men ca. en tredjedel af genindlæggelserne vurderes potentielt forebyggelige.

Der er et ønske om at undgå genindlæggelser af patienter, der nærmer sig livets afslutning, og hvor egentlig helbredende behandling er udsigtsløs. Fra geriatrisk afdeling vil vi fremover i epikrisen foreslå, at man drøfter ønsker til den fremtidige behandling med patient, pårørende og evt. hjemmepleje, så disse beslutninger  afklares og kvalificeres. I nogle tilfælde vil afdelingen tage telefonisk kontakt til egen læge.

 

 

Kontaktoplysninger

Ledede overlæge Lars-Erik Matzen                                                                                                         

Geriatrisk Afdeling G

Lars.Matzen@rsyd.dk - 6541 4624

 

Praksiskonsulent Kirsten Ulstup 

ulstrup@dadlnet.dk -

 


Siden er sidst opdateret: 04-04-2019 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring