Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

UngeNichen indviet

UngeNichen

Nu har de unge på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital fået en UngeNiche. Den blev indviet tirsdag den 19. februar 2019 af ledende overlæge Marianne Skytte Jakobsen og Ungepanel OUH.

Nichen nær Eventyrtorvet er blevet et opholdsrum for vores unge patienter, hvor de eftermiddag og aften kan få et frirum fra deres forældre, andre voksne og små børn, have besøg af venner og kærester, snakke uforstyrret i telefon, læse lektier og møde andre unge på tværs af sengeafsnit og diagnoser.

Børne- og Ungehospitalet har mange populære opholds- og legeområder for børn og deres familier, men siden vi overtog behandlingen af de 15-17-årige patienter, har der været et stærkt ønske om at tilgodese de unges ønsker om et sted særligt til dem, hvor der ikke ”lugter” af legestue og børnehospital.

Det er ikke mindst vores eget Ungepanel, der har presset på for at skabe et sted til de unge, og det er deres tanker og ønsker, der danner baggrund for indretningen.

Rummet har blandt andet fire sofaer, en radio, samt spil og magasiner. For at kunne skærme sig fra gangen er der blevet sat nogle gardinfag op med lydabsorberende stof, som kan trækkes for efter behov, og den store lydabsorberende plade på væggen har fået ny beklædning i stålgråt stof. Bordfodboldbordet og klapbordene er blevet i nichen.

Det er en bevilling på 148.000 kroner fra en pulje i Sundheds- og Ældreministeriet, der har gjort det muligt at indrette rummet. Desuden er der blevet penge til en ny trampolin og et nyt bordtennisbord, der står på Eventyrtorvet lige ved siden af nichen.

Supplement til Svanen
H.C. Andersen Børne- og Ungehospital har i dag et samarbejde med Ungdommens Røde Kors, der driver ungecafeen Svanen på hospitalet tre aftner om ugen. Det nye ungerum er et godt supplement til Svanens aktiviteter, hvor de unge kan mødes uden for cafeens åbningstider og være alene med deres venner.

 

UngeNichen

Siden er sidst opdateret: 22-02-2019 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring