Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Stigende tilfredshed med de fynske akutmodtagelser

Brækket arm og gips

Patienternes oplevelse er på flere områder mere positiv end andre steder i landet. Den samlede oplevelse vurderes også mere positivt end sidste år.

Personalet informerer løbende patienten om, hvad der skal foregå og besvarer patientens spørgsmål.

Patienterne får en behandling, der gør dem trygge ved at skulle hjem og længden af ventetiden er acceptabel.

Det er nogle af de områder, hvor patienter på de fynske akutmodtagelser i Odense og Svendborg er mere tilfredse end landsgennemsnittet. Det fremgår af en netop offentliggjort landsdækkende rapport om patientoplevelse af landets akutmodtagelser.

Læs hele rapporten om OUH akutmodtagelser her.

Højere generel tilfredshed end på landsplan
Også på ”hovedkategorien,” hvor patienterne skal udtrykke deres samlede tilfredshed med besøget alt i alt vurderes de to fynske akutmodtagelser højere end landsgennemsnittet og højere end sidste år.

Det eneste, de fynske patienter er mere kritiske over for end patienterne i gennemsnit, er muligheden for adspredelse i de to akutmodtagelser. Undersøgelsen viser dog, at der også stadig er plads til forbedring på områder, som også volder problemer andre steder i landet. Det gælder for eksempel information om, hvornår man kan forvente at blive undersøgt og udviklingen i ventetiden undervejs.

Patienter skal føle sig velkomne
På Svendborg Sygehus har man siden sidste års undersøgelse bygget ventearealerne om. Dermed har man imødekommet et ønske fra patienterne om lettere adgang til mad og drikke:

- Ombygningen er et konkret eksempel på, hvad vi gerne vil i forhold til vores akutte patientforløb. Nemlig at give vores patienter og pårørende en imødekommende, lys og venlig modtagelse, at tilbyde gode og trygge patientforløb og at have et godt arbejdsmiljø for alle faggrupper. Vi vil dog gerne blive endnu bedre.  Patienterne skal mærke, at de er ventet og velkomne, siger Mette Worsøe, ledende overlæge på Medicinsk Afdeling M/FAM på Svendborg Sygehus.

Flere forbedringer på vej
Oversygeplejerske Charlotte Mose og ledende overlæge Michael Hansen-Nord, Fælles Akutmodtagelse Odense Universitetshospital, glæder sig over undersøgelsen:

- Det vigtigste for os er, at vores patienter er trygge ved vores behandling og kommunikation. Det er kerneydelser. Derfor er vi også glade for den markante fremgang i tilfredshed. Der er dog også områder, hvor vi kan gøre det bedre. Eksempelvis arbejder vi på at forbedre ankomstregistreringen, ligesom vi vil udvide vores information om de hyppigste sundhedsspørgsmål fra patienterne via appen ”Mit forløb” og infoskærme. I forhold til adspredelse i ventetiden arbejder vi på at åbne op for en e-reol til lydbøger, fortæller Michael Hansen-Nord. 

Fakta om rapporten
Rapporten LUP (Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser) Akutmodtagelse offentliggøres hvert år af Kompetencecenter for Patientoplevelser.
Spørgeskemaet blev sendt til i alt 1585 patienter, som i perioden 24. august til 13. september 2018 havde en ambulant kontakt til akutmodtagelsen i Odense eller Svendborg. 47 % af patienterne (744) svarede på spørgeskemaet.
 


Siden er sidst opdateret: 08-01-2019 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring