Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Frontline Centre For Renal Diseases, Uremia and Transplantation (CENTRA)

Nyresygdom rammer 5-10 % af befolkningen, og i Danmark udvikler 600 mennesker årligt nyresvigt med behov for dialyse eller transplantation. De grundlæggende årsager er mangelfuldt erkendte. Overlevelse kræver dialyse eller transplantation. Tilkobling af en overfladisk vene til en pulsåre er den mest fordelagtige adgang til dialyse, men manglende "modning" er en almindelig, alvorlig og tiltagende komplikation. Forbedring af alternative kunstige blodårer vil derfor kunne forbedre dialysepatienters tilværelse betragteligt.

Nyretransplantation er dog den ideelle behandling. Ved nyretransplantation opnås bedre livskvalitet og væsentlig levetidsforlængelse. Transplanterede oplever dog komplikationer og udsættende funktion af nyretransplantatet.

Aktuelt er nyretransplantationscenteret i Odense, et af de tre nationale centre, der har den højeste transplantationsaktivitet i landet per indbygger. Behovet er dog endnu større.

Transplantationscenteret i Odense har etableret et frontlinjecenter for nyresygdom og nyretransplantation (CENTRA) med henblik på via forskning at fastholde og styrke funktionen, samt forbedre kvaliteten for patienterne. CENTRA ønsker at styrke målrettet kirurgisk og medicinsk behandling tilpasset den enkelte patients behov ("personalized medicine"). CENTRA inkluderer derfor måling af patientens oplevede behandlingskvalitet, tilfredshed, og livskvalitet, anvender patient- og pårørende drevet forskning med tilpasning af behandlingstilbud, og har patient repræsentation i CENTRA's gruppe, som også rummer Nyreforeningens formand. Projektet er tværfagligt og vil få svar på vigtige udfordringer:

Udfordring 1 ledes af nyremedicinere og fokuserer på at identificere prognostiske biomarkører for svigtende nyretransplantater og gennem kliniske forsøg forlænge nyretransplantaters funktionstid samt mindske forbruget af medicin med langstidsskadevirkninger. For at højne kvaliteten af transplantationsforløb og efterbehandling involveres patienter og deres pårørende.

Udfordring 2 ledes af blodåre- og transplantationskirurger, og udvikler bedre metoder til tidlig opsporing af nyresvigt, individualiserede dialyseadgange, funktionelle kunstige blodårer og urinlederkatetre vha unik, dansk patenteret nano-teknologi, samt øge antallet af potentielle organdonorer.

Udfordring 3 ledes af urinvejskirurger og fokuserer på at forbedre forløbene omkring familiedonationer vha accelererede patientforløb og robot assisteret kikkertfjernelse af levende donornyrer. Ydermere undersøges hvorvidt chok-bølger kan bremse svigtende nyrefunktion hos såvel ikke-transplanterede, som transplanterede.

Udfordring 4 ledes af mikrobiologer og fokuserer på at udvikle nye materialer til at forebygge infektioner hos patienter i dialyse og efter transplantation. CENTRA videreudvikler således det unikke samarbejde mellem de involverede kliniske afdelinger på OUH, og inkluder regionale, nationale og internationale samarbejdspartnere.


Siden er sidst opdateret: 05-11-2018 af Odense Universitetshospital.