Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Børnehospitalets nye forskningsstrategi

Forskningsstrategi 2018-2020 HCA Forskning Forside

Den nye Forskningsstrategi 2018-2020 for HCA Forskning er udkommet.

- Vores vision er at skabe forskningsresultater, der kan medvirke til at øge børns sundhed og udvikling, familiens trivsel og forbedre forebyggelse og behandling af børns sygdomme. Den centrale værdi i vores forskning er at sætte barnet og familien i centrum, siger forskningsleder i Børnehospitalets forskningsenhed, Steffen Husby.

Visionen er netop blevet fastlagt i den nye Forskningsstrategi 2018-2020, der sætter rammer og retning for HCA Forsknings fortsatte udvikling og skærper kursen mod dens målsætninger de næste to år.

- De kommende år ønsker vi at styrke de satsningsområder inden for pædiatrisk forskning, hvor vi er stærke og kan skabe vigtige resultater på et højt niveau – det vil sige allergi og lungesygdomme, hormonelle sygdomme, mave-tarmsygdomme og sygdomme hos nyfødte - og samtidig vil vi understøtte forskning inden for alle fagområder, fastslår Steffen Husby.

Der er nemlig potentiale i at forske i udvikling, sygdom og forebyggelse hos børn og unge inden for alle de pædiatriske fagområder, fremgår det af strategien.

- Forskning i børns sygdomme er en forudsætning for forbedringen af vores patientbehandling. Desuden er forskning i forebyggelse et vigtigt indsatsområde, primært i Odense Børnekohorte, hvor vi fokuserer på betydningen af ernæring, miljø og livsstil, forklarer forskningslederen.

Samarbejde på tværs
HCA Forskning prioriterer samarbejde på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt niveau meget højt. I strategien kan man læse om enhedens mange samarbejdende forskningsmiljøer på tværs af faggrupper, specialer, interne afdelinger, eksterne sundhedsorganisationer og internationale landegrænser.

- De mange samarbejdsflader i HCA Forskning gør, at børnene kan ses fra nye vinkler og i nye sammenhænge, hvilket har stor værdi, siger Steffen Husby.

Patienter og pårørende skal inddrages
Børnehospitalets forskningsenhed ønsker fremover at inddrage patienter og deres pårørende mere i forskningen, da det kan skabe merværdi.

I strategien kan man læse, at patienter og pårørende skal medtænkes i alle forskningsprojekter, fra de eksperimentelle til de klinisk praksisnære projekter. Patienter og pårørende skal inviteres med til forskningsudvalgsmøderne og være med til at sætte prioriteringer for, hvad der skal forskes i inden for enhedens forskningsområder. Desuden skal deres behov og synspunkter afdækkes gennem metoder som observation, interviews og workshops.

Målsætninger
HCA Forsknings målsætninger for de kommende to år er:

 • Nye projekter
  Der skal iværksættes nye projekter inden for ernæring, mave-tarmsygdomme, allergi og lungesygdomme, hormonelle sygdomme samt ernæring og sygdomme hos nyfødte. Projekterne skal fokusere på relevante tværfaglige emner, som omfatter vækst, kropssammensætning, livskvalitet, kommunikation og miljø. Formålet med nye projekter er at skabe forskningsresultater af høj international standard med udgangspunkt i kliniske problemstillinger.
 • Flere eksterne midler
  Tilgangen af økonomiske midler skal øges, hvilket vil medvirke til at styrke forskningsenhedens position inden for pædiatrisk forskning på både et nationalt og et internationalt niveau. Der vil være fokus på fundraising og en stor indsats for at skaffe forskningsmidler fra både nationale, offentlige og private fonde og fra EU især Horizon 2020. Målet er at søge ti større fonde om året og opnå en indtjening på 5 mio. kr. fra eksterne fonde.
 • Flere forskere
  Målet er 7-10 ph.d. studerende, 2-3 post.docs, 2-3 adjungerede professorer, 6 kliniske lektorer og 4-8 kandidatspecialestuderende om året. Forskningsenheden ønsker at udvikle et forskningsmiljø, der motiverer alle læger, studerende, biomedicinere, sygeplejersker og andre med tilknytning til H.C. Andersen Børnehospital til at indgå i forskning. Den synergi, der allerede i dag er mellem OUH og SDU, ønskes styrket og udvidet med forskere fra flere fakulteter og institutter på SDU.
 • Større videnskabelig produktion
  Forskningsenheden går efter at få 70-80 artikler pr. år i peer-reviewede tidsskrifter. Det er fremover særligt vigtigt at fokusere på tidsskrifter med høj impact factor, også gerne ud over fagområdet pædiatri, der generelt har lav impact factor. Et systematisk fokus på vejlederfunktionen af kandidatspecialestuderende og ph.d.-studerende samt ansættelse af flere adjungerede professorer og post.doc.’s skal medvirke til at sikre de forventede publikationer.

Strategiens målgruppe
Målgruppen for strategien er ansatte i HCA Forskning og på Børnehospitalet, potentielle nye forskere, eksterne samarbejdspartnere, bevillingsgivere og andre interessenter.

- Vi håber, at medarbejdere gennem deres engagement kan se sig selv - og hver især med egne initiativer og idéer vil bidrage til, at strategiens målsætninger bliver opfyldt, siger Steffen Husby.

Læs Forskningsstrategien 2018-2020


Siden er sidst opdateret: 12-03-2018 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring