Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

N2 - Sengeafsnit Odense

Sådan sender du mail til os
Telefon: 65 41 24 62

 

J. B. Winsløws Vej 4
Indgang 20, 8. sal
Højhuset
5000 Odense C 

 
Afsnit N2 modtager patienter til undersøgelse og behandling for sygdomme i hjerne, muskler og nervesystem.
 
28.02.18 - 400 px bred png
 

Din behandling

Din behandling og pleje varetages af et tværfagligt team bestående af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, talepædagoger og sekretærer.
 
Vi anser dine pårørende for at være en vigtig ressource i din behandling. Den viden og støtte de kan bidrage med i indlæggelsesforløbet, er meget værdifuld.
 
 

Om afsnit N2

 

Kontakt til afsnittet

Det vil være ønskeligt, hvis der blandt dine pårørende vælges en person, der står for kontakten til afdelingen, og herefter formidler videre til øvrige pårørende.
 

Telefontid

Sygeplejerskerne træffes bedst i tidsrummet mellem 9.30 og 14.30. Spørgsmål om stuegang, undersøgelser og lignende besvares derfor primært i dette tidsrum. Akutte spørgsmål besvares naturligvis hele døgnet.
 

Hviletid

Afsnittet har ikke faste besøgstider, men vi holder hviletid fra kl.12.00 til 14.00 og i nattetimerne fra kl.21.00 til kl. 07.00. Af hensyn til øvrige patienter og personalets arbejde kan besøg i disse tidsrum kun ske efter særlig aftale.
 

Stuegang

Stuegang afvikles som konsultationer på N2. Dine pårørende er velkomne til at deltage i din konsultation. Det vil med fordel kunne aftales med sygeplejersken dagen i forvejen.
 
Umiddelbart efter kl. 9.30 vil din sygeplejerske have et tidspunkt for hvornår din konsultation forventets afholdt. Vi tilstræber altid at overholde det, men gør opmærksom på at tidspunktet kun er vejledende, og at der kan forkomme ændringer med kort varsel. Din sygeplejerske vil holde dig orienteret.
 
 

Patientstuerne

Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at flytte patienterne mellem afsnittets patientstuer. Derfor beder vi pårørende orientere sig hos personalet ved ankomst til afdelingen.
 
Dine pårørende vil også kunne blive bedt om, midlertidigt, at forlade stuen. Det kan ske i forbindelse med behandlinger, plejeopgaver og ved stuegang hos de øvringe patienter. Det sker af hensyn til blufærdighed, men også for at skabe ro omkring stuegangen og for at have mulighed for at opretholde tavshedspligten.
 

Særligt omkring Stue 5

Stue 5 på afdeling N2 er en akut observationsstue. For at skabe mest mulig ro omkring observationsstuen bedes besøgende være opmærksom på skiltningen på stue 5.
 

Måltider

Der serveres mad til patienterne tre gange om dagen.
Morgenmad kl. 7.45 - 8.30
Middagsmad kl. 11.30 - 12.00
Aftensmad kl. 17.30 - 18.30
 

Afsnittets ledelse

Afdelingssygeplejerske Camilla Lund Hansen.
Overlæger med specialer i de neurologiske lidelser, afsnittet behandler.
 
 

Øvrig information

Der er en kaffeautomat på gangen som frit kan benyttes af dig som patient og dine pårørende.
 

Kantine og indkøb

I stueetagen er der mulighed for at, dine pårørende kan købe mad og drikkevarer. Der er et cafeteria i forhallen samt café og spisesalon på Patienthotellet. Der er også et minimarked på gangen mellem de to højhuse. Åbningstiderne er på hverdage fra kl. 07.00 til 20.00 og i weekender fra kl. 08.00 til 20.00.
 

Mobil/internet

Det er tilladt at bruge mobiltelefon og tablets i afsnittet. Vi anmoder dog om at vise hensyn til de øvrige patienter. Mobiltelefoner og andre mobile enheder skal være på lydløs i hvileperioden kl. 12.00 - 14.00 og i nattetimerne kl. 21.00 - 07.00.
 
Der er fri internetadgang til Region Syddanmarks gæstenet. Ingen kode er påkrævet.
 

Tøj/værdigenstande

Værdigenstande, som du vurderer du ikke har brug for under indlæggelsen, beder vi dig give dine pårørende med hjem. Hvis dette ikke er muligt, kan vi opbevare det i et aflåst skab i afsnittet. større pengebeløb sendes til Informationen for sikkker opbevaring.
 
Vi opfordrer dig til så vidt muligt at tage dit eget tøj på og bruge fastsiddende fodtøj.
 

Rygning

Der er rygeforbud på hele OUH. Rygning må kun ske i de opstillede rygepavillioner. Spørg personalet.
 

Alkohol

Det er ikke ikke tilladt at nyde alkohol i afsnittet
 

Parkering

Som patient parkerer du gratis på OUH de første 24 timer. Pårørende skal betale i betalingszonen, men har mulighed for at parkere gratis på p-pladsen til langtidsparkering vest for hospitalet og på p-pladsen ved Dyrskuepladsen. Se mere om parkering her: Om parkering på OUH

Siden er sidst opdateret: 14-10-2019 af Odense Universitetshospital.