Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Topfrise til forsiden på www.ouh.dk


Quality of Life Research Center OUH

Tværdisciplinært og tværfagligt center for forskning i livskvalitet, herunder symptomer, bivirkninger og senfølger til sygdom og behandling.

Centeret har til formål at understøtte og varetage kliniske forskningsprotokoller i indsamling af livskvalitetsdata via patient-rapporterede outcome (PRO) data samt surveys, interviews og deltagerobservation.
Centeret vejleder samtidig i udvikling og beskrivelse af protokolafsnit omhandlende livskvalitetsdata, såsom:
 

 • Hypotesegenerering, baggrund og rationale
 • Metoder, herunder valg af spørgeskemaer/interviewform, indsamlingstidspunkter, endepunkter, database-opbygning (REDCap, MitForløb, Survey Xact) og datahåndtering, samt statistisk analyseplan
 •  Afrapportering af resultater
   

Derudover arbejder vi for at gennemføre selvstændige forskningsprojekter, der understøtter og validerer brugen af PRO data med henblik på inddragelse i klinisk beslutningstagen.

Centeret er en non-profit organisation, hvor indtægter til aflønning af medarbejdere kommer via betalende studier, samt fra interne og eksterne fonde.

Ved indgåelse af samarbejdsaftale omkring forskningsprojekter udarbejdes en formaliseret kontrakt (opgaver, økonomi, affiliering, publicering, etc.) til underskrivelse af alle parter.

Vi opfordrer alle med interesse for forskning i sundhedsrelateret livskvalitet til at indgå i projekter og samarbejde herom.
 

Tværfaglig styregruppe i Quality of Life Research Center (QoLReC) OUH, Afd. X:
 

 • Niels Abildgaard, professor, forskningsleder, specialeansvarlig overlæge, ph.d.
 •  Sally Grant, daglig leder af hæmatologisk forskningsenhed
 •  Hanne Vestergaard, ledende overlæge, ph.d.
 •  Henrik Frederiksen, overlæge, lektor, ph.d.
 •  Henrik Rode Eshøj, projektleder, fysioterapeut, ph.d.
 •  Lene Kongsgaard Nielsen, speciallæge, ph.d.-studerende
 •  Lene Østergaard Jepsen, læge, ph.d.
 •  Dorthe Boe Danbjørg, sygeplejeforsker, ph.d.
 •  Anne-Mette Thomsen, oversygeplejerske
 •  Ditte Naundrup Therkildsen, udviklingssygeplejerske

 

Kontakt:

Henrik Eshøj, projektleder i QoLReC
Tlf.: 2181 3108
Mail: Henrik.Eshoj@rsyd.dk / OUH.QoLReC@rsyd.dk

 

 

Quality of Life Research Center OUN


Siden er sidst opdateret: 03-11-2017 af Odense Universitetshospital.