Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |

Topfrise til forsiden på www.ouh.dk

OUHs Innovationspulje på 2 mio. kr. uddelt for anden gang

I september blev det afgjort, hvilke af de 46 ansøgninger fra OUH's afdelinger, der ville modtage midler fra OUH's Innovationspulje, der blev uddelt for anden gang. I alt var der ansøgningsønsker for 18 mio. kr. hvilket understreger den store innovationsaktivitet på OUH.

Innovationspuljen bruges til at understøtte den strategiske innovation på OUH i tråd med OUH's Innovationsstrategi. Midlerne fra puljen gives til projekter, som har potentiale til at forbedre patientoplevelsen og/eller personalets hverdag og arbejdsprocesser, tværsektorielle projekter og evalueringsprojekter vedr. innovationstiltag på afdelingerne. 
For at komme i betragtning til at modtage midler skal de foreslåede projektaktiviteter hjælpe på en konkret problemstilling på en af OUH's afdelinger.

Puljen har i år fået hele 46 ansøgninger, hvoraf der er bevilget midler til de 12 til en samlet værdi af 2 mio. kr. Nogle af de 12 projekter er allerede igangsat og skal bruge bevillingen til arbejde videre på eksisterende indsatser. Andre igangsættes i løbet af de kommende måneder. Fælles for alle projekterne er, at man til OUH's Innovationsdag i efteråret 2018 vil kunne høre om projektresultaterne og om, hvordan midler fra Innovationspuljen har bidraget til projektet.

Midlerne i Innovationspuljen uddeles af en bredt sammensat bedømmelseskomité, som bl.a. består af medlemmer af OUH's Innovationsråd samt forskere og klinisk personale fra SDU og OUH's afdelinger.

Næste innovationspulje opslås i foråret 2018, hvor alle afdelinger igen kan søge penge til projekter. Opslaget bliver sendt til alle afdelingsledelser og slået op på OUH's intranet.

 

Projekter, som fik midler fra innovationspuljen 2017:

Titel og bevilling

Projektansvarlig samt samarbejdsafdelinger/-partnere

GERI-kuffert - Brug af mobile teknologier til analyse og diagnostik ved hjemmebesøg hos svage ældre til forebyggelse af unødvendige indlæggelser.

Bevilling: 200.000 kr.

Læs mere her.

- Karen Andersen-Ranberg, professor, overlæge, Geriatrisk Afd. G, Svendborg Sygehus (karen.andersen-ranberg@rsyd.dk)

- Center for Innovativ Medicinsk Teknologi, OUH

- Hjemmesygeplejersker fra Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Nordfyn og Svendborg Kommune og udvalgte lægeklinikker i kommunerne.

ROPCA (Robot Platform for Clinical Applications) - Robotplatform til diagnostik og evaluering af reumatoid arthritis (RA) og dyb venetrombose (DVT).

Bevilling: 55.353 kr.

Læs mere her.

- Søren Andreas Just,  speciallæge i reumatologi på Medicinsk afdeling, Svendborg Sygehus og forsker i leddegigt på Reumatologisk afdeling Afd. C, OUH Odense (soeren.andreas.just@rsyd.dk)

- Robotværkstedet, OUH Facilities Management

- SDU Robotics, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Videostuegang med pårørende.

Bevilling: 188.712 kr.

- Dorthe Boe Danbjørg, forskningssygeplejerske, Hæmatologisk Afd. X(dorthe.boe.danbjoerg@rsyd.dk)

 

HealthDrone - afprøvning af drone-teknologi til hospitalslogistik

Bevilling: 270.000 kr.

- Mette Maria Skjøth, innovationskonsulent, OUH (mms@rsyd.dk)

- Fælles Akutmodtagelse FAM, OUH Odense

- Dronecentret, SDU Robotics, SDU

Telemedicinsk support og follow-up for nyfødte børn, der har haft behov for gastro-kirurgisk intervention.

Bevilling: 200.000 kr.

- Kristina Garne Holm, ph.d.-studerende, sygeplejerske, HC Andersen Børnehospital (kristina.holm@rsyd.dk)

Hjemmemonitorering og sporing af tidlige tegn på præeklampsi gennem computeranalyse af videoer af gravide kvinders ansigter optaget med en smartphone

Bevilling: 190.000 kr.

- Jan Stener Jørgensen, professor, overlæge, Gynækologisk-Obstetrisk Afd. D. (jan.stener@rsyd.dk)

Udvikling og test af guideline for organisatorisk analyse af implementering af telemedicin.

Bevilling: 120.000 kr.

- Kristian Kidholm, lektor, MTV-konsulent, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi/Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse, OUH (kristian.kidholm@rsyd.dk)

Selvbetjent høreprøveundersøgelse i hjemmet.

Bevilling: 270.000 kr.

- Jesper Hvass Schmidt, Overlæge, Øre-/Næse-/Hals/Høreklinik Afd. F

jesper.schmidt@rsyd.dk

Telemedicinsk NIV-behandling til patienter med kronisk lungesygdom i eget hjem. Kan telemedicinsk hjemmemonitorering af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og Long Term Non Invasive Ventilation (LTNIV) hjælpe til at opdage tidlige tegn på forværring?

Bevilling: 159.000 kr.

- Anne Dichmann Sorknæs, sygeplejesrskepecialist, Medicisnk Afdeling M/FAM, OUH Svendborg (anne.dichmann.sorknaes@rsyd.dk)

 

Machine learning-baseret visitation.

Bevilling: 196.935 kr.

- Louise Katrine Kjær Weile, ph.d.-studerende, jordemoder, Gynæekologisk-Obstetrisk Afd. D

louise.weile@rsyd.dk

Frivillig mentorordning til hørehæmmede børns forældre.

Bevilling: 30.000 kr.

- Randi Wetke, overlæge, Øre-/Næse-/Hals/Høreklinik Afd. F(Randi.Wetke@rsyd.dk)

Spatio-temporal video-forstærkning af farve- og bevægemønstre hos patienter med diabetiske komplikationer.

Bevilling: 120.000 kr.

- Knud Bonnet Yderstræde, overlæge, Endokrinologisk Afd. M (knud.yderstraede@rsyd.dk)

 

Spørgsmål til puljen og de uddelte midler kan henvendes til OUHs Innovationschef Tessa Lind Gjødesen på tlg@rsyd.dk.


Siden er sidst opdateret: 02-10-2017 af Odense Universitetshospital.