Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Hvad er PRO?

Oplysninger om patienters helbred - direkte fra patienterne selv. Det er kort fortalt hvad Patient Reported Outcomes (PRO) er.
 
PRO (Patient Reported Outcomes) er informationer om patientens helbredstilstand, herunder fysiske og mentale helbred, symptomer, helbredsrelateret livskvalitet og funktionsniveau.

PRO er rapporteret direkte af patienten.

PRO handler ikke om tilfredshed og oplevelser ved behandling, sundhedsadfærd eller lignende, men relaterer til outcome af en behandling eller et patientforløb – og udtrykker patientens gavn af behandlingen eller forløbet.

Typisk indhenter man PRO ved hjælp af spørgeskemaer om helbred og livskvalitet, som patienten selv udfylder. En fordel ved spørgeskemaerne er, at de indfanger patienternes viden om egen sygdom på en systematisk og ensartet måde. Patienten udfylder PRO-spørgeskemaet gentagne gange undervejs i patientforløbet både før, under og efter behandling.

Patientens løbende tilbagemelding til hospitalet om egen helbredsstatus, giver klinikerne indblik i aktuelle problemområder, der skal tages hånd om, og overblik over sygdomsudviklingen over tid.

Patientens oplysninger om helbred over længere tid giver yderligere information om, hvilken effekt behandlingen har haft på patientens helbred og livskvalitet. Det kan især være relevant for patienter med kroniske sygdomme eller risici for senfølger. På organisatorisk niveau kan det vise sig at være særligt brugbart i forhold til at kvalitetssikre og udvikle den kliniske og sundhedsfaglige indsats. Der er indtil videre sparsom viden om, hvordan PRO anvendes til netop dét formål.

Kilde: Partnerskab om PRO

PRO billede

Siden er sidst opdateret: 14-03-2019 af Odense Universitetshospital.