Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2
ForsidepilOm OUHpilDirektion og stabepilDirektionpilnyhederpilOUH-direktion efterlyser forskning til understøttelse af ledelsesbeslutninger

OUH-direktion efterlyser forskning til understøttelse af ledelsesbeslutninger

I et forsøg på hurtigere at skaffe valid forskning på områder af høj politisk eller befolkningsmæssig interesse eller hvor OUH har brug for mere effektive arbejdsgange eller behandlinger introducerer direktionen nu en ny forskningspulje.

Puljen udloddes op til to gange årligt, og direktionen udvælger fra gang til gang, hvilke emner eller områder, de ønsker forskning inden for. Initiativet er et led i indsatsområdet ”Nyttiggørelse af forskningen” under OUH og SDU’s fælles forskningsstrategi for 2016 til 2020 ”Mennesket først – gennem forskning og samarbejde.”

Forskning med hurtigst aftræk tilgodeses i ny pulje
”Meget forskning har et meget langsigtet mål for øje, men i direktionen sidder ofte med strategiske ledelsesbeslutninger om optimering af patientforløb eller arbejdsgange, hvor vi gerne ville have mere evidens at basere vores beslutninger på. Den nye pulje er et forsøg på også at tilgodese forskning med et hurtigt aftræk, som kan understøtte driften eller belyse højaktuelle problemstillinger,” siger OUH direktør Kim Brixen. 

Han påpeger, at tiltaget, ud over at understøtte forskningsstrategien, også er en naturlig forlængelse af forbedringsarbejdet på OUH.

PRO og reducering af spild i fokus i første omgang
Direktionen afsætter alene i 2017 én million kroner til den type forskning. I den første runde er emnerne for konkurrencen Patient-Rapporterede Oplysninger (PRO) eller Choosing Wisely.

Patient-Rapporterede Oplysninger skal muliggøre, at borgerne oplever større indflydelse på behandlingen, at klinikerne får en mere fokuseret dialog med patienten, og at behandlingsindsatsen prioriteres derhen, hvor værdien er størst.

Choosing Wisely sigter mod at reducere spild og omkostninger i sundhedsvæsenet og undgå overforbrug af diagnostiske undersøgelser, gentagne undersøgelser, overbehandling, overudnyttelse af medicinske ressourcer og klinisk variation, hvilket også vil være gavnligt set fra et patientperspektiv.

Stadig plads til grundforskning
”Der er stadig plads til grundforskning og forskning, hvor den enkelte forsker selv kommer med forslag til emnekreds, så det nye tiltag skal ses som en udvidelse af kørebanen, ikke en ændring af færdselsretningen,” siger Kim Brixen.

Ansøgningsfristen er 3. oktober 2017 klokken 12.00.

Læs hele opslaget
 


Siden er sidst opdateret: 21-07-2017 af Odense Universitetshospital.